Den største entreprisen noen gang på et utbyggingsprosjekt her

Sju entreprenører ønsker å bygge 5,4 km ny veg mellom Strømnes og Sprova

Den største veientreprisen noen gang på et utbyggingsprosjekt i Nord-Trøndelag. Illustrasjoner: vegvesen
Den største veientreprisen noen gang på et utbyggingsprosjekt i Nord-Trøndelag. Illustrasjoner: vegvesen
Sist oppdatert

Sju entreprenører ønsker å bygge 5,4 km ny veg mellom Strømnes og Sprova:

Det er den største entreprisen noen gang på et utbyggingsprosjekt i Nord-Trøndelag. Tilbudssummen varierer fra 360, til 420 millioner kroner.

Prosjektleder for Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad, legger ikke skjul på at han var spent da klokka nærmet seg 12.00 den 2.juni. Da var det frist for entreprenører å levere tilbud på å bygge delprosjektet Strømnes-Sprova.

Det er den største entreprisen som noen gang er lyst ut i fylket.

Fv. 17 Steinkjer - Namsos:

Målsettinga i prosjektet er en strekningsvis utbedring av fv. 17 mellom Steinkjer og Namsos, og ny fv. 720 fra fv. 17 til Malm.

Finansielt er prosjektet delt i to; en del sør for Sprova og en del nord for Sprova.

Sør for Sprova blir det en stor omlegging av hele vegtraseen forbi Vellamelen, og ny veg til Malm.

Nord for Sprova er prosjektet delt inn i 21 delprosjekter

Dette skal bygges:

- 5,4 km ny veg

- tilhørende lokalveger mellom Strømnes og Sprova

- Strømnestunnelen (1000 meter)

- Holmviktunnelen (600 meter)

- Holmvikbrua (42 meter)

- Eldbrua (27 meter)

- elektrotekniske anlegg, drenering, asfaltering, vegmerking, rekkverk, skilt, lysmaster m.m.

I april, fire dager etter at Stortinget behandlet bompengeproposisjonen, annonserte statens vegvesen entreprisen som det var tilbudsåpning på den 2. juni.

I august skrives kontrakt med en av entreprenørene.

I samme tidsrom som Statens vegvesen skriver kontrakt på denne entreprisen, så lyses bruentreprisen ut (Beitstadsundbrua) som det allerede bygges anleggsveier til.

Stor betydning

Statens vegvesen, som utfører utfører arbeidet på oppdrag fra vegeier Nord-Trøndelag fylkeskommune, understreker at entreprisen ikke bare er en milepæl for prosjektet. Størrelsen på vegprosjektet betyr flere hundre arbeidsplasser. Det er snakk om arbeidsplasser for entreprenører og underentreprenører. I tillegg får prosjektet ringvirkninger for leverandører av varer og tjenester i lokalmiljøet og i regionen.

Det blir kontinuerlig anleggsvirksomhet helt til prosjektet åpner for trafikk i slutten av 2019. Foto: vegvesen.no
Det blir kontinuerlig anleggsvirksomhet helt til prosjektet åpner for trafikk i slutten av 2019. Foto: vegvesen.no

Denne saken ble første gang publisert 07/06 2017, og sist oppdatert 08/06 2017