Det slurves med verneklærne

Hjelm, beskyttelsesbriller og hørselsvern er ofte mangel ifølge Sifo-undersøkelse

Her ser alt ut til å være i orden, men det virker ikke som det er slik på alle anlegg. (Illustrasjonsbilde)
Her ser alt ut til å være i orden, men det virker ikke som det er slik på alle anlegg. (Illustrasjonsbilde) Foto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert

17 prosent av norske håndverkere bruker åndedrettsvern, og kun 13 prosent bruker alltid knebeskyttelse, det viser en fersk Sifo-undersøkelse gjennomført blant 531 norske og svenske håndverkere utført på vegne av Snickers Workwear.

64 % mener det slurves

Videre viser undersøkelsen at hele 64 prosent av håndverkerne mener det slurves for mye med vernebekledning på deres arbeidsplasser.

Dette gjelder særlig åndedrettsvern, knebeskyttelse, hjelm og hørselsvern som ikke brukes tilstrekkelig.  Mange håndverkere oppgir videre at de lider av smerte i kne og rygg. Dette gjelder mer enn 60 prosent av respondentene, hvorpå 21 prosent faktisk har vært sykemeldt i løpet av det siste året som følge av en arbeidsskade.

Her er funnene:

• 43 prosent bruker sjelden eller aldri åndedrettsvern når de burde

• Kun 17 prosent bruker alltid åndedrettsvern.

• Bare 13 prosent bruker alltid knebeskyttelse.

• 17 prosent bytter aldri knebeskyttelse (som slites ut akkurat som skosåler).

• 40 prosent bruker alltid hørselsvern.

• 38 prosent bruker alltid hjelm.

• 36 prosent bruker alltid beskyttelsesbriller.

Latskap, stress og effektivitetspress

Det er flere grunner til at håndverkere slurver med bruk av beskyttelsesutstyr. I undersøkelsen oppgir de blant annet latskap, tidspress og krav til effektivitet. Halvparten mener faktisk at for mye vernebekledning hindrer dem i arbeidet. Videre svarer en femtedel at arbeidsgiver ikke alltid sørger for å utstyre arbeiderne med verneutstyret og arbeidsklærne som er nødvendig. I tillegg viser undersøkelsen at holdninger på arbeidsplassen ofte er årsaken til at beskyttelsesutstyr ikke blir brukt.

Denne saken ble første gang publisert 21/03 2017, og sist oppdatert 07/04 2017