Dobbel dødsrisiko innen bygg og anlegg

Dagens rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser en urovekkende statistikk. De siste seks årene har i snitt 12 arbeidstakere innen bygg og anlegg mistet livet - hvert år.

Rapporten, som lanseres på HMS-konferansen for bygg- og anleggsbransjen 28.oktober, identifiserer problemområder og utvikling over tid. Gjennomgående funn når Arbeidstilsynet går bak alle typer dødsulykker er at det ofte ikke var satt inn gode nok tiltak for å ivareta sikkerheten.
Rapporten, som lanseres på HMS-konferansen for bygg- og anleggsbransjen 28.oktober, identifiserer problemområder og utvikling over tid. Gjennomgående funn når Arbeidstilsynet går bak alle typer dødsulykker er at det ofte ikke var satt inn gode nok tiltak for å ivareta sikkerheten.
Sist oppdatert

Mens det generelt sett stadig blir sikrere å jobbe her i landet, har antallet registrerte arbeidsskadedødsfall i bygg- og anlegg økt de siste 15 årene.

Risikoen for skader er høyest blant de yngste arbeidstakerne.

Det er også flere skader blant de som jobber lang arbeidsuke på 45 timer eller mer. Også de som jobber skift og natt er mer risikoutsatt, viser rapporten.

Du kan laste rapporten ned her.

Fall er den ulykkestypen som fører til flest dødsfall og alvorlige skader.

Gravemaskinvelt

Dessuten har det vært et stort antall ulykker med store anleggsmaskiner som har ført til alvorlige skader og dødsfall.

En analyse av 65 slike ulykker viser at gravemaskiner, dumpere, lastebiler og hjullastere er de vanligste.

Gravemaskiner var involvert i mer enn halvparten av disse ulykkene. Og den vanligste årsaken er at gravemaskina velter. Veltene skjer oftest ved at grunnen under maskina svikter.

Viktig kunnskap

- De fleste ulykkene i arbeidslivet kunne vært unngått. Mange liv kunne vært spart, og det er ofte enkle grep som skal til. Men det krever daglig fokus på sikkerhet i alle ledd, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Hun oppfordrer de store aktørene i bransjen til å bruke denne kunnskapen for å sette inn støtet der det trengs mest.

Denne saken ble første gang publisert 28/10 2015, og sist oppdatert 06/04 2017