Her dumpet Oslo avfallet fra 1908 til 1948

Nå skal Veidekke rydde opp og sørge for at den populære friluftsperlen igjen blir til glede for Oslos befolkning.

Langøyene er et populært sted for badende og teltende,
Langøyene er et populært sted for badende og teltende, Foto: Google Maps
Sist oppdatert

Langøyene i Oslofjorden fungerte som Oslo kommunes avfallsdeponi for husholdnings- og næringsavfall fra 1908 til det ble avsluttet og tildekket i 1948.

Avfallet kom til syne

Etter at avfall begynte å komme til syne på gressletta sommeren 2013 ble det gjennomført flere miljøtekniske undersøkelser. Kartleggingene påviste miljøgifter i høye konsentrasjoner, både i deponiet og i overflaten, og behov for tiltak.

Veidekke og Oslo kommune signerte onsdag 07.08 kontrakt for arbeidet med å sikre det tidligere avfallsdeponiet og tilrettelegge for badeliv og rekreasjon på Langøyene.

Det var på disse gresslettene at gammelt avfall kom til syne i 2013.
Det var på disse gresslettene at gammelt avfall kom til syne i 2013. Foto: Oslo Kommune

Arbeidet er omfattende og foreløpig estimert til en kostnad på om lag 200 millioner kroner ekskl. mva.

Veidekke vant etter prekvalifisering av fem tilbydere:

Prosjektet innebærer at Veidekke skal sikre mot direkte kontakt av forurensede masser på sletta og utlekking av miljøgifter til fjorden.
Samtidig skal strand¬fasiliteter og brygger oppgraderes, et lagerbygg og et servicebygg oppføres og ny løsning for vann og avløp etableres.
Når tiltakene er gjennomført vil Langøyene på nytt fremstå som en perle i Oslofjorden og være rustet til å ta imot Oslos befolkning i et unikt friluftsområde uten forurensning.

Arbeidet er planlagt å starte opp høsten 2019 og vil vare frem til juli 2021.

Prosjektdirektør Dan Robert Granerud i Veidekke og direktør Eskil Bråten i Eiendoms- og byfornyelsesetaten signerte i dag kontrakt for Langøyene.
Prosjektdirektør Dan Robert Granerud i Veidekke og direktør Eskil Bråten i Eiendoms- og byfornyelsesetaten signerte i dag kontrakt for Langøyene. Foto: Oslo Kommune

- Vi er svært fornøyde over å ha vunnet dette prestisjefulle oppdraget. Veidekke har solid kompetanse på å behandle forurenset grunn, og vi ser frem til at vi sammen med Eiendoms- og byfornyelsesetaten skal sørge for at den idylliske og populære friluftsperlen igjen skal bli til glede for Oslos befolkning, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.

- Etter et grundig utredningsarbeid er vi nå glade for at vi nærmer oss oppstart av tiltak på Langøyene. Med en erfaren aktør som Veidekke ser vi frem til at Langøyene igjen skal bli et rekreasjonsområde uten forurensing, sier direktør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune, Eskil Bråten.

Denne saken ble første gang publisert 09/08 2019, og sist oppdatert 08/08 2019