Et av landets største veganlegg bruker flere titalls millioner i uka og sysselsetter 500 mann

E134 Damåsen-Saggrenda omsetter for 1,1 milliarder i år

Kongsberg bru over Lågen vokser jevnt og trutt. (Foto: Kjell Wold)
Kongsberg bru over Lågen vokser jevnt og trutt. (Foto: Kjell Wold)
Sist oppdatert

På det meste har rundt 500 personer vært engasjert direkte i anleggsarbeidene på E134 Damåsen-Saggrenda. Aktiviteten er på topp denne høsten under den fire og et halvt år lange byggeperioden, skriver vegvesenet på sine sider.

Både antall arbeidere ute på anleggene og antall vegvesenansatte på prosjektkontoret på Skrubbmoen forventes gradvis å avta utover neste år.

Det 13,2 kilometer lange vegprosjektet fra Damåsen i Øvre Eiker til Kopparvollane vest for Saggrenda har nå hektisk aktivitet i hele veglinja.

Mens det asfalteres for ny fire felts veg over Damåsen, tas det ut store mengder fjell ved Kopparvollane lengst i vest.

Passert halvveis

Mot Meheia er det hittil tatt ut om lag 50.000 kubikkmeter fjell, mens det totalt skal ut 160.000 kbm fram mot forskjæringen til Vollåstunnelen vest.

–Vi passerte halvveis i anleggsperioden tidligere i høst. Fram til et stykke ut i 2018 vil aktiviteten være på det høyeste og avta gradvis utover i 2018, forteller prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen.

E134 Damåsen-Saggrenda er beregnet å koste noe over fire milliarder kroner totalt. Det er samtidig et av de aller største igangværende veganlegg i Norge i dag.

Denne saken ble første gang publisert 10/10 2017, og sist oppdatert 11/10 2017