E18 RUGTVEDT – DØRDAL:

Nye Veier går videre med Hæhre Entreprenør

Kontrakten planlegges signert 10. mai. Veistrekningen er ventet ferdigstilt i desember 2019.
Kontrakten planlegges signert 10. mai. Veistrekningen er ventet ferdigstilt i desember 2019. Foto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert

Kontraheringen til veiutbyggingen for strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal gjennomføres etter Best Value Procurement-metoden. Etter en grundig evalueringsprosess har styret i Nye Veier valgt å gå videre med Hæhre Entreprenør AS inn i konkretiseringsfasen. Tilbudet fra Hæhre er på ca 1.8 MRD NOK eks. mva.

Fram mot slutten av april skal Hæhre Entreprenør i samarbeid med Nye Veier konkretisere hvordan de skal løse oppdraget før endelig kontrakt er klar for godkjenning. Kontrakten planlegges signert 10. mai. Veistrekningen er ventet ferdigstilt i desember 2019.

Anskaffelsesprotokollen viser at det var tre tilbud:

Acciona Infraestructuras

Hæhre Entreprenør AS

Veidekke/AF - arbeidsfelleskap

Kjernen i Best Value Procurement-metoden er å vurdere leverandørens kompetanse og prestasjon, blant annet gjennom intervjurunder. Dette er det første BVP-prosjektet som gjennomføres i Norge, og er et av ti BVP pilotprosjekter som gjennomføres etter initiativ fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

 

- Vi er glade for at det har vært stor interesse og skarp konkurranse blant kompetente og seriøse aktører om prosjektet E18 Rugtvedt - Dørdal. Vi har hatt en svært grundig anskaffelsesprosess og fått bekreftet at Nye Veier sin gjennomføringsmodell gir kostnadseffektive og gode løsninger. Denne anbudsrunden bidrar betydelig til at Nye Veier kan nå målet om å effektivisere veibyggingen og få mer trafikksikker vei for pengene. Tildelingen viser også at det er offensive entreprenører med spesialkompetanse på veibygging som vinner slike konkurranser, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier i en pressemelding.

Foto: Nye Veier

Denne saken ble første gang publisert 24/02 2017, og sist oppdatert 06/04 2017