Valgte belgisk/italiensk entreprenør

Nye Veier har valgt å gå videre med det belgiske entreprenørselskapet BESIX og italienske Rizzani til konkretiseringsfasen for regulering, prosjektering og bygging av ny firefelts motorvei fra Moelv til Roterud i Innlandet.

Konseptillustrasjonen viser en mulig bruløsning over Mjøsa fra sørøst.
Konseptillustrasjonen viser en mulig bruløsning over Mjøsa fra sørøst. Foto: Nye Veier
Publisert

Oppdraget inkluderer bygging av ny bru over Mjøsa, der JV BESIX / Rizzani har lagt fram et brukonsept med utstrakt bruk av tre for å oppnå best mulig klimaregnskap.

E6 Moelv – Roterud inngår i Nye Veiers utbygging av 43 kilometer med firefelts motorvei med 110 km/t fra Moelv til Øyer.

Delstrekningen Moelv – Roterud er ca. 11 kilometer og består av ny firefeltsbru over Mjøsa og litt over ni kilometer med vei i dagen.

AF som underentreprenør

JV BESIX / Rizzani har norske AF Gruppen som underentreprenør. Multiconsult er rådgiver for entreprenørgrupperingen.

Konseptillustrasjonen viser en mulig bruløsning over Mjøsa fra nordøst.
Konseptillustrasjonen viser en mulig bruløsning over Mjøsa fra nordøst. Foto: Nye Veier

Oppstart i juni

Konkretiseringsfasen mellom Nye Veier og entreprenørgrupperingen starter opp i juni og avsluttes i løpet av august. Etter avsluttet konkretiseringsfase signeres kontrakten for integrert samhandling.

Kontrakten har en budsjettpris på 2,55 mrd. eks mva.

17 prosent lettere Mjøsbru

- Valg av tre i en gitterdragerløsning i konstruksjonen reduserer vekten av overbygningen med 17 prosent sammenlignet med bruk av betong. Dette reduserer videre omfanget av fundamenteringen som igjen er positivt både for CO2-regnskapet og totalkostnaden på byggeprosjektet, sier utbyggingsdirektør i Nye Veier, Øyvind Moshagen.

Utbyggingen av E6 Moelv

– Øyer er delt i tre store kontrakter. Tidligere har Nye Veier signert kontrakt med AF-Gruppen for bygging av delstrekningen Roterud – Storhove, mens konkurransen om hvem som får bygge E6 Storhove – Øyer for Nye Veier fortsatt pågår.