En av disse fem skal skifte «betongveien» på E6

30 år er nok - nå kommer det asfalt her.

Betongdekket på E6 mellom Jessheim Nord og Mogreina stammer fra 1989.
Betongdekket på E6 mellom Jessheim Nord og Mogreina stammer fra 1989. Foto: Google Maps
Publisert

- Endelig asfalt, vil mange si. Betongdekket på E6 mellom Jessheim Nord og Mogreina har gitt mang en sjåfør en følelse av punkterte dekk. Betongen ble lagt i 1989 og har sprukket mye de siste årene. For en tid tilbake ble det avgjort at strekningen skal få asfalt.

Nå er det klart at det er fem entreprenører som vil påta seg jobben:

  • Veidekke Entreprenør AS med en tilbudssum på 111.976.130,- pluss moms.
  • Brødrene Gudbrandsen AS med en tilbudssum på 118.693.554,- pluss moms.
  • JR Anlegg AS med en tilbudssum på 97.400.400,- pluss moms.
  • Gjermundshaug Anlegg AS med en tilbudssum på 124.451.364,- pluss moms.
  • PEAB Anlegg AS med en tilbudssum på 95.488.912,81 pluss moms.

Tilbudene skal nå gjennom en intern evaluering i Statens vegvesen før kontrakt kan inngås med valgt entreprenør. Det er ventet at kontrakt kan inngås slik at utbedringsarbeidene kan starte i løpet av mai måned.

I gjennomsnitt kjører cirka 22.000 kjøretøy hver dag E6 mellom Jessheim Nord og Mogreina. Forbi området hvor betongdekket skal skiftes med asfalt, vil trafikken på E6 gå som toveistrafikk i det som til vanlig er den sørgående kjørebanen på E6. Det er gitt anledning til at trafikken i begge kjøreretninger kan benytte den sørgående kjørebanen i perioden fra 2. påskedag og ut oktober. Fra 1. november til 2. påskedag vil trafikken gå på fire felt.

For å minimere trafikkulempene har Statens vegvesen lagt til grunn at arbeidene foregår i følgende faser:

  1. Området ved Hauerseterkrysset.
  2. Fra sørenden ved Jessheim Nord til Hauerseterkrysset.
  3. Fra Hauerseterkrysset til nordenden av betongstrekningen ved Mogreina.

Det er lagt opp til at de to første fasene gjennomføres i løpet av 2019, mens arbeidene i den tredje fasen gjennomføres i den andre sommersesongen.