En milliard på fire måneder

Statens vegvesen brukte 1043 millioner kroner til konsulenter i perioden mai til og med august. 

Når oppdragsmengden øker, har etaten behov for fleksibiliteten som innleie av konsulenter gir i følge vegdirektøren.
Når oppdragsmengden øker, har etaten behov for fleksibiliteten som innleie av konsulenter gir i følge vegdirektøren. Foto: Vegvesenet
Sist oppdatert
- Vi har blant annet for kostnadsområdene byggherre, planlegging og forvaltning av riks- og fylkesveier innført en mer restriktiv praksis for å redusere kostnader, sier vegdirektør Gustavsen. Dette gjelder både innenfor bemanning, tjenestekjøp, ressursbruk samt kostnader til planlegging.
- Vi har blant annet for kostnadsområdene byggherre, planlegging og forvaltning av riks- og fylkesveier innført en mer restriktiv praksis for å redusere kostnader, sier vegdirektør Gustavsen. Dette gjelder både innenfor bemanning, tjenestekjøp, ressursbruk samt kostnader til planlegging. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Fram til og med 31. august 2016 er det brukt 2004 millioner kroner til innleie av konsulenter. Det er 167 millioner kroner mindre enn for samme periode i 2015, i følge en pressemelding fra vegvesenet.

Økt aktivitet

Dette kommer fram i Statens vegvesens rapportering til Samferdselsdepartementet for andre tertial i år.

Beløpet gjelder bruk av konsulenter i forbindelse med utbygging og forvaltning av våre om lag 10 000 km riksveier.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen har innført skjerpede krav til styring når det gjelder kjøp av tjenester, men når oppdragsmengden øker, har etaten behov for fleksibiliteten som innleie av konsulenter gir.

Reduksjon i antall ansatte

Ved utgangen av august hadde etaten 7280 hele stillinger.

Dette er 33 færre enn ved årsskiftet 2015/2016, en nedgang på 0,5 prosent. I tilsvarende periode i 2015 var det en økning på 3,4 prosent.

 

Effektivisering pågår i Statens vegvesen

I 2014 iverksatte Statens vegvesen et effektiviseringsprogram.

Målet er å redusere interne, påvirkbare kostander med 10 til 15 prosent innen 2023. For 2016 er målet en reduksjon på 0,6 prosentpoeng, eller om lag 300 millioner kroner.

Slik tallene er per 31. august 2016, forventes gevinsten dette året til å bli 320 millioner kroner.

 

 

Denne saken ble første gang publisert 26/10 2016, og sist oppdatert 06/04 2017