Er benchmarking veien til himmels?

Ingenting vokser inn i himmelen, sies det. Men prestasjonsmåling hjelper et stykke på vei, mener flere. Ikke minst for aktører i anleggsbransjen.

Systemet har tre målgrupper: bygg, industri og infrastruktur med vei og bane. (Ill.foto: Geir Hasle)
Systemet har tre målgrupper: bygg, industri og infrastruktur med vei og bane. (Ill.foto: Geir Hasle)
Sist oppdatert
Prosjekt Norge og Byggenæringens Landsforening lansert et system for prestasjonsmåling i samarbeid med amerikanske Construction Industry Institute (CII).
Prosjekt Norge og Byggenæringens Landsforening lansert et system for prestasjonsmåling i samarbeid med amerikanske Construction Industry Institute (CII). Foto: Ill.foto: AF Gruppen

Forutsetningene for bedre effektivitet er enkle; man må kjenne dagens status, identifisere problemene og forbedringspotensialet.

Prosjektstyringsselskapet Metier og Prosjekt Norge mener anleggsbransjen må henge seg på benchmarkingstankegangen, det vil si; prestasjonsmåling opp mot andre.

 

Aldri for sent

BA 2015, som la inn årene i fjor, hentet et benchmarkingsprogram til Norge, et program som nå fortsetter via andre kanaler. Blant annet har Prosjekt Norge og Byggenæringens Landsforening lansert et system for prestasjonsmåling i samarbeid med amerikanske Construction Industry Institute (CII). Måleprosjektet fortsetter ut 2017.

Systemet har tre målgrupper: bygg, industri og infrastruktur med vei og bane.

– Vi ser at bare et fåtall anleggsbedrifter har tatt opp hansken så langt, men det er aldri for sent og alle er velkomne, forsikrer Alexander Smidt Olsen, senior manager i Metier.

Sammenlignende

Smidt Olsen opplyser at programmet «10-10» fra CII er ulikt alle andre på markedet, fordi målingene gjøres underveis i prosjektet, ikke bare når det er ferdig.

De fleste vil oppdage nytten av å benchmarke arbeidsprosessene, mener Smidt Olsen, senior manager i Metier.
De fleste vil oppdage nytten av å benchmarke arbeidsprosessene, mener Smidt Olsen, senior manager i Metier. Foto: Ill.foto: Powel

– Hver prosjektfase avsluttes med enkle, web-baserte spørreundersøkelser. Dermed kan prosjektet sammenlignes med andre lignende i CIIs database gjennom hele planleggings- og utførelsesfasen.

– Dette setter ledelsen i stand til å korrigere og sette i verk tiltak før det er for sent, sier Smidt Olsen.

– De fleste vil oppdage nytten av å benchmarke arbeidsprosessene. Ingen andre verktøy måler de myke faktorene som planlegging, organisering og prosjektledelse på samme måte.

Fordelslisten

Systematisk måling og benchmarking viser seg å gi mange gode effekter:

* Fakta om egne prestasjoner, som gjør det mulig å forstå hva som virker og ikke.

* Ekstern benchmarking gir referansepunkter. Hva gjør de beste, hva er mulig å oppnå?

* Faktabaserte databaser, internt og internasjonalt, gir grunnlag for å estimere og planlegge neste prosjekt bedre.

* At det i andre land utføres prosjekter på 60 prosent av tiden vi bruker i Norge viser hva som er mulig og inspirerer til nye tenkemåter.

 

Om CII

Construction Industry Institute er en anerkjent bransjeorganisasjon for virksomheter som driver med «fysiske prosjekter». CII holder til i universitetet i Austin, Texas, men har mange internasjonale medlemmer. Målet er å forbedre bransjer gjennom beste praksis, benchmarking, forskning og nettverksbygging. CII har eksistert i over 30 år og har drevet med benchmarking i 20 av dem.

 At det i andre land utføres prosjekter på 60 prosent av tiden vi bruker i Norge viser hva som er mulig og bør inspirere til nye tenkemåter.
At det i andre land utføres prosjekter på 60 prosent av tiden vi bruker i Norge viser hva som er mulig og bør inspirere til nye tenkemåter. Foto: Ill.foto: Fredrik Saugstad

Denne saken ble første gang publisert 24/05 2016, og sist oppdatert 06/04 2017