«Varsler» ble suspendert

I slutten av februar gikk Greg Corrales og opplæringsfirmaet Krogseth Truckskole hardt ut mot snusk i opplæringsbransjen. Ikke lenge etter ble han selv suspendert. Er han varsler eller driver med juks selv?

I et tidligere utspill i Anleggsmagasinet framstår Greg Corrales som en varsler. Nå er han selv suspendert fra å drive sertifisert opplæring innen maskin, truck og kran.
I et tidligere utspill i Anleggsmagasinet framstår Greg Corrales som en varsler. Nå er han selv suspendert fra å drive sertifisert opplæring innen maskin, truck og kran. Foto: Geir Hasle
Publisert

Greg Corrales i opplæringsfirmaet Krogseth Truckskole i Tønsberg uttrykte i februar glede over fokuset Anleggsmagasinet satte på illegale kompetansebevis for maskinførere og annet snusk blant opplæringsbedriftene. Han pekte også anklagende i retning Arbeidstilsynet og sertifiseringsorganene, som han mener i praksis ikke står på rette siden i kampen mot ulovlige kompetansebevis.

– Verken sertifiseringsorganene eller Arbeidstilsynet gjør noe til tross for tips og klare bevis, uttalte Corrales den gang, og sa seg drittlei av «mafiaen» i opplæringsbransjen.

Suspendert 13. mars

Nå har Corrales selv noe å svare for – for i SGS´ landsdekkende register over sertifiserte opplæringsvirksomheter og sertifiserte sakkyndige virksomheter i Norge viser det seg at Krogseth Truckskole og Corrales har vært oppført som suspendert siden 13. mars i år.

Årsaken er manglende og svært misvisende dokumentasjon på opplæringsvirksomheten han driver, skriver ASAS Sertifisering, og påpeker at det derfor er umulig å vite om kursene foregår innenfor regelverket og sertifiserte opplæringsplaner.

Pålegg om opphør

I tillegg har Arbeidstilsynet gjennomført tilsyn hos Corrales, og påpekt at firmaet ikke lenger er sertifisert til å drive opplæring, og varslet pålegg om opphør. I brev datert 21. mars ble det varslet pålegg om opphør.

Men på Krogseth Truckskoles nettside tyder alt på at det er «business as usual». Her markedsfører Corrales «sertifisert og dokumentert opplæring innen truck, maskin og kran». Og videre at «vi er godkjent som sertifisert opplæringsvirksomhet».

I tilbaketrekkingsbrevet fra ASAS Sertifisering går det fram at Corrales' fortsatte markedsføring er i strid med forskriftene for sertifisert sikkerhetsopplæring, fordi firmaet er suspendert.

Arbeidstilsynet bekrefter at Corrales driver ulovlig, dersom han fortsatt gir opplæring og utsteder kompetansebevis. Arbeidstilsynet fastslår at kompetansebevisene i så fall er å regne som dokumentforfalskning. Med andre ord; det samme Corrales har anklaget andre i egen bransje for.

Tilbakeviser

Greg Corrales tilbakeviser alle årsaker til suspensjonen, og sier at han og en advokat nå forbereder klage.

– ASAS har motarbeidet meg og mitt firma hele veien, og påstår ting som ikke stemmer. De har for lengst fått dokumentasjonen de har bedt om, og etter samme rutiner som før. Likevel velger de å suspendere, sier Corrales til Anleggsmagasinet.

– Det de nå påstår, er bare tull, men de jobber tydelig intenst med å få meg ut av markedet. Det hele framstår som merkelig.

Corrales forteller at han fortsatt holder dokumenterte kurs, det har han lov til. Mens de sertifiserte ligger i brakk; de for maskin, truck og kran. På firmaets nettside står det imidlertid per 11. april at «Vi er godkjent som sertifisert opplæringsvirksomhet». Corrales sier han vil fjerne dette i påvente av endelig avklaring i saken.

– Hvilken interesse skulle ASAS ha av å motarbeide deg?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Det må du spørre dem om. Men kan tenke meg at det har å gjøre med at jeg har meldt flere av deres kunder til Arbeidstilsynet.

Anleggsmagasinet har bedt ASAS daglige leder, Ewa Raade Gravdal, om å kommentere saken. Det er hun ikke villig til.