Erfarne ledere mer flerkulturvennlige

En rapport viser at ledere med erfaring fra flerkulturelle arbeidsplasser er generelt mindre kritiske til utenlandske ansatte.

– Rapporten viser at språk og kulturrelaterte utfordringer får større konsekvenser for arbeidsutførelse og arbeidsmiljø enn for sikkerheten, sier BNL-sjef Jon Sandnes. (Foto: Geir Hasle)
– Rapporten viser at språk og kulturrelaterte utfordringer får større konsekvenser for arbeidsutførelse og arbeidsmiljø enn for sikkerheten, sier BNL-sjef Jon Sandnes. (Foto: Geir Hasle)
Sist oppdatert

Rapporten har sett på følgende: Hva er de største utfordringene, men også mulighetene knyttet til flerkulturelle arbeidsplasser? Hvordan påvirkes sikkerhet og arbeidsmiljø når arbeidstakere med fra forskjellige land skal jobbe sammen? Hvilke strategier bedriftene bruker for å takle eventuelle utfordringer, og ikke minst hva påvirker ledernes holdninger til utenlandsk arbeidskraft?

Ansettelsesforhold viktigst

– Vi satte i gang dette forskningsprosjektet fordi vi ser det er stort behov for å frembringe ny kunnskap om muligheter og utfordringer ved bruk av utenlandsk arbeidskraft, samt øke bevisstheten rundt kulturforskjeller, sier Jon Sandnes, adm. direktør i BNL.

Et av funnene i rapporten er at ansettelsesforhold viser seg å være av større betydning enn nasjonalitet.

– Varighet i relasjoner er viser seg å være viktig for å bygge gode arbeidsplasser med godt arbeidsmiljø og god sikkerhet, sier Jon Sandnes videre.

Kulturelle utfordringer

Språk har ofte blitt pekt på som en barriere på arbeidsplasser.

– I denne rapporten vises det til at språk og kulturrelaterte utfordringer får større konsekvenser for arbeidsutførelsen og arbeidsmiljøet enn for sikkerheten, sier Sandnes.

Studien kan ikke konkludere med at utenlandske arbeidstakere er involvert i flere ulykker enn norske arbeidstakere.

− Språkutfordringer oppleves likevel som en betydelig potensiell fare for misforståelser som kan lede til farlige situasjoner. Vi har derimot funnet eksempler på byggefeil, og språkbarriernes påvirkning på arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen, sier Jon Sandnes.

Rapporten viser også at organisering av arbeidet og ledere som har bevissthet rundt eventuelle kulturforskjeller, kan bidra til å redusere risiko og bedre arbeidsmiljøet.

Forskningsprosjektet er gjennomført av Sintef og IdeThandling på vegne av BNL og har kultur og holdninger som hovedfokus. Det har blitt gjennomført intervjuer med 35 personer i syv caseprosjekter, deltakerobservasjoner ved to byggeplasser og en spørreundersøkelse besvart av 886 ledere i 562 unike bedrifter.

Prosjektet har vært finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond.

Hold deg oppdatert på nyheter fra AnleggsMagasinet. Du finner et godt abonnementtilbud her.