Et evighetsprosjekt

«Start igjen forfra». Slik vil ordren lyde når Øresundsbroen er ferdig malt i 2032. Bromalingen vil antagelig pågå resten av broens levetid.

Øresundsbroen skal strengt tatt males gjennom hele dens levetid.
Øresundsbroen skal strengt tatt males gjennom hele dens levetid. Foto: Miklos Szabo/Øresundsbron
Sist oppdatert

De neste tre årene vil gå med til å utvikle en teknisk løsning, som blant annet vil bestå av en maleplattform der roboter skal male ett stålelement av gangen. Det hele skal foregå avskjermet fra trafikk, vind og vær, ifølge den danske nettavisen ing.dk. For første gang siden broen sto ferdig i juli 2000 skal den males.

Som Golden Gate

Anleggsdirektør Bengt Hergart i Øresundsbro-konsortiet sier til nettavisen at broen strengt tatt skal males gjennom hele dens levetid. Slik er det på Golden Gate i San Fransisco, og slik blir det med den nesten 16 kilometer lange broforbindelsen mellom København og Malmø. Årsaken er at malingen slites ned i løpet av den tiden det tar å male alle stålkonstruksjonene.

Hergart håper å «holde liv» i malingen ved å gjenoppfriske den, før den beskyttende effekt er borte. Alternativet er å vente til malingen er så nedslitt at den ikke lenger beskytter.

Plattformen

For øyeblikket vurderer Øresundsbro-konsortiet en maleplattform, og hvordan den kan festes på broens ytterside uten at den belaster brokonstruksjonen. Ikke bare plattformens vekt må tas i betraktning, men også den ekstra vindbelastningen.

Skanska var med på å beregne brokonstruksjonen da den i sin tid ble designet. Nå er selskapet også involvert i å utvikle maleplattformen.

Bedre maling?

I møte med en kontinuerlig maleprosess håper Bengt Hergart og Øresundsbro-konsortiet på at det kommer stadig bedre og vesentlig mer holdbar maling.

Mindre deler av den enorme Øresundsbroen vil derfor bli brukt til å teste ulike malingstypers holdbarhet. Per i dag består broens fem malingslag av en zinkholdig epoxyprimer innerst, dernest to epoxyprimerlag med jernglimmer og ytterst; to lag polyuretanmaling. Det er de to siste som skal gjenoppfriskes.

Denne saken ble første gang publisert 16/08 2016, og sist oppdatert 06/04 2017