Tunnelrens i tankene

Fire tanker som nå graves ned ved østre utløp av Moanetunnelen ved Kongsberg blir permanent renseanlegg når ny E134 Damåsen-Saggrenda åpner om halvannet år.

Fire tanker renser tunnelvannet fra E134-tunnelen. Foto: Statens vegvesen/Kjell Wold
Fire tanker renser tunnelvannet fra E134-tunnelen. Foto: Statens vegvesen/Kjell Wold
Sist oppdatert

Renseanlegget for tunnelvann fra åpnet vegtunnel med trafikk består av fire tanker i ulik størrelse og med forskjellige renseoppgaver.

Renseanlegget ved Moanetunnelen består av et sandfang på 18 kubikkmeter, en buffertank på 20 kubikkmeter, en såpevanntank på 45 og en oljeutskiller på 16.

Samler tunnelskit

Når nye tunneler bygges hører det også med et renseanlegg for tunnelvann. Det er for å redusere risikoen for spredning av forurensing fra både vegavrenning og tunnelvaskevann til ulike vannkilder nedenfor tunnelen.

På fagspråket kalles disse vannkildene resipienter. Det er en fellesbetegnelse på bekker, elver, innsjøer, hav, myr eller andre vannkilder nær et nytt veganlegg.

Denne saken ble første gang publisert 09/03 2018, og sist oppdatert 08/03 2018