Statsbygg med tøffere krav

Seriøsitetskravene fra Statsbygg ble forrige gang revidert i 2015. Nå er kravene fornyet.

Ifølge direktør Harald Nikolaisen vil Statsbygg ha de strengeste seriøsitetsbestemmelsene.
Ifølge direktør Harald Nikolaisen vil Statsbygg ha de strengeste seriøsitetsbestemmelsene. Foto: Jonny Olsson
Sist oppdatert

– Det har skjedd en uheldig utvikling i bransjen de siste 15 årene. Det har blitt vanskeligere for de som ønsker å jobbe seriøst, og det er store utfordringer der ute, sa adm. direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Er strengest

De viktigste endringene gjelder innleie fra bemanningsforetak, faste ansettelser, faglærte, bruk av underentreprenører samt lønns- og arbeidsvilkår. De reviderte seriøsitetskravene vil gjelde i entreprisekontrakter og rammeavtaler om håndverkertjenester.

– Statsbygg vil ha de strengeste seriøsitetsbestemmelsene. Men det hjelper lite om vi ikke følger opp dette i praksis og brudd får konsekvenser for de som bryter avtalen, framholder Nikolaisen.

De innleide

Heretter skal minst 80 prosent av kontraktarbeidet til enhver tid gjøres av fast ansatte med reell stillingsprosent (minimum 80 prosent). Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatt etter denne bestemmelsen.

Byggherren kan stanse arbeidet for entreprenørens regning og risiko, hvis innleiebestemmelsen misligholdes, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist etter skriftlig varsel fra byggherren. Gjentar regelbruddet seg, kan det anses som vesentlig mislighold.

Kontant forbys

For å motvirke svart økonomi og sikre sporbarhet i transaksjoner, skal leverandørenes betaling for kjøp til Statsbygg gjøres elektronisk. Kontant kjøp av byggevarer blir ikke akseptert.

Denne saken ble første gang publisert 10/10 2019, og sist oppdatert 09/10 2019