Lavere risikoprofil

Vestfold og Telemark fylkeskommune har endret på driftskontraktene for å minske risikoen - første konkurranse handler om 287 kilometer fylkesvei.

Driftskontrakten gjelder 287 kilometer med fylkesveier i Kragerø, Bamble, Porsgrunn og Drangedal.
Driftskontrakten gjelder 287 kilometer med fylkesveier i Kragerø, Bamble, Porsgrunn og Drangedal. Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune
Publisert Oppdatert

Fristen for å gi tilbud går ut 26.februar. Da skal det bestemmes hvilken entreprenør som skal sørge for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Kragerø, Bamble, Porsgrunn og Drangedal, forteller fylket på sine hjemmesider.

Til sammen er det 287 kilometer med fylkesveier som blant annet skal brøytes og strøs om vinteren. Entreprenøren som får kontrakten, vil også ha oppsynet med veiene. I tillegg er det også 53 kilometer med gang- og sykkelveier.

Lavere risikoprofil

- Kontrakten er bygd på kontraktene som har vært brukt i Statens vegvesen, men vi har endret en del for å få en lavere risikoprofil både for entreprenøren og for veieier, sier Gunnar Berg Treidene som er direktør for sektor for Samferdsel, miljø og mobilitet.

Dette kan også ses i sammenheng med saken fra januar 2019. Da hevet Statens vegvesen driftskontrakten med Veidrift AS med en klar tilbakemelding fra entreprenøren.

Treårig

Dette er første gang Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser ut en kontrakt for drift og vedlikehold av veiene i fylket.

Kontrakten er for tre år. Interessen har vært svært stor for kontrakten. Tre-års perioden starter i september i år, men det er også lagt inn opsjon om å forlenge kontrakten med ett år.

Den første konkurransen om få drifte og vedlikeholde fylkesveiene i det nye fylket, er i gang. Direktør for Samferdsel, miljø og mobilitet, Gunnar Berg Treidene (t.h) og leder for Seksjon for drift og vedlikehold, Trond Haugstad.
Den første konkurransen om få drifte og vedlikeholde fylkesveiene i det nye fylket, er i gang. Direktør for Samferdsel, miljø og mobilitet, Gunnar Berg Treidene (t.h) og leder for Seksjon for drift og vedlikehold, Trond Haugstad. Foto: Tor Arvid A. Gundersen.

På tilbudskonferansen som ble holdt i Skien i uke 6, var mange større entreprenører til stede.

Fra 100 til 16.000 ÅDT

Veiene i kontraktsområdet har veldig ulik trafikkbelastning. Årsdøgntrafikken varierer fra knappe 100 biler i døgnet til godt over 16 000 biler i gjennomsnitt.

Fire nye neste år

- Neste år vil vi gå ut med fire nye kontrakter for drift og vedlikehold av veiene i fylket vårt. Disse fire er Grenland, Rjukan, Vestfold nord og Vestfold syd.

En halv milliard kroner

I tillegg slås elektro- og veilyskontraktene sammen i gamle Vestfold, til en kontrakt. De tilsvarende seks kontraktene i dag, representerer en verdi på nærmere en halv milliard kroner.

- Når vi nå skal begynne å jobbe med disse kontraktene, ønsker vi å ha med innspill fra bransjen slik at vi kan få kontraktene best mulig, fortsetter samferdselsdirektøren. Målet er å få riktig kvalitet til best mulig pris, men det er også et mål at kontraktene skal være slik at entreprenørene ikke taper på dem., avslutter Gunnar Berg Treidene.