E6 Helgeland Nord:

Første salva fra Hæhre

Hæhre Entreprenør har de siste par månedene klargjort tunnelpåhugget

Veglinja mot nord. Hæhre er i full gang med masseforflytning og nå har skytearbeidet startet.
Veglinja mot nord. Hæhre er i full gang med masseforflytning og nå har skytearbeidet startet. Foto: Marius S. Staulen
Sist oppdatert

Byggingen av den drøyt 620 meter lange tunnelen sør om Røssvoll i Rana er i gang.

Tunnelen er en del av parsellen Fallheia-Sandheia i utbyggingsprosjektet E6 Helgeland nord.

Hæhre Entreprenør har de siste par månedene klargjort tunnelpåhugget, og tirsdag den 5. april gikk den første salven.

Video

Tunnelen drives fra sør mot nord, og gjennomslaget er ventet å skje før sommerferien.

- På andre siden skal vegen fortsette over Langvassåga på en helt ny bru. Når denne vegen åpner slipper trafikantene unna den velkjente nittigraderssvingen ved Røssvollneset, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Fra Langvassåga skal nye E6 gå et stykke ovenfor dagens europaveg, og den kobles på eksisterende veganlegg på Røssvollsletta, like sør for Sandheia.

Parsellen Fallheia-Sandheia er 7,8 kilometer lang og den åpnes for trafikk høsten 2018.

Hæhre Entreprenør har de siste par månedene klargjort tunnelpåhugget.
Hæhre Entreprenør har de siste par månedene klargjort tunnelpåhugget. Foto: Marius S Staulen
Den nye tunnelen og bru til høyre, den gamle brua og den krappe svingen ses til venstre.
Den nye tunnelen og bru til høyre, den gamle brua og den krappe svingen ses til venstre. Foto: Statens vegvesen

En av tre Hæhre-parseller

Dette er en av tre parseller Hæhre jobber på akkurat nå. De andre to er strekningene Urlandå-Skamdal, sør om Mo i Rana, og Tjæraskaret-Eiterå.

Den kraftige svingen ved Røssvoll. Nye E6 kommer ut av tunnel og går over en ny bru vest for dagens (på bildet: bak dagens bru).
Den kraftige svingen ved Røssvoll. Nye E6 kommer ut av tunnel og går over en ny bru vest for dagens (på bildet: bak dagens bru). Foto: Henriette Erken Busterud
Linja sett mot nord. Parsellen Fallheia-Sandheia er 7,8 kilometer lang og den åpnes for trafikk høsten 2018.
Linja sett mot nord. Parsellen Fallheia-Sandheia er 7,8 kilometer lang og den åpnes for trafikk høsten 2018. Foto: Marius S Staulen

Denne saken ble første gang publisert 14/04 2016, og sist oppdatert 06/04 2017