Fra Jernbaneverket til Bane NOR

Jernbaneverket legges ned 1. januar 2017. Fra samme dato overtar Bane NOR ansvaret for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kunne sammen med tidligere infrastrukturdirektør i Jernbaneverket, Gorm Frimannslund, fra i dag er Frimannslund konsernsjef i Bane NOR SF.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kunne sammen med tidligere infrastrukturdirektør i Jernbaneverket, Gorm Frimannslund, fra i dag er Frimannslund konsernsjef i Bane NOR SF. Foto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert
Styret i Bane NOR SF har ansatt Gorm Frimannslund som konsernsjef. Frimannslund er direktør for Infrastrukturdivisjonen i Jernbaneverket og vil umiddelbart tiltre stillingen som konsernsjef for å lede arbeidet med etablering av foretaket i samarbeid med styret.
Styret i Bane NOR SF har ansatt Gorm Frimannslund som konsernsjef. Frimannslund er direktør for Infrastrukturdivisjonen i Jernbaneverket og vil umiddelbart tiltre stillingen som konsernsjef for å lede arbeidet med etablering av foretaket i samarbeid med styret. Foto: Bane Nor

Bane NOR har fått ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer. Bane NOR har ca. 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Opprettelsen av Bane NOR er den del av jernbanereformen som Stortinget har sluttet seg til. Bane NOR eies av staten og blir etablert og regulert i henhold til reglene i statsforetaksloven. 

I morgenrushet mandag 2. januar vil pendlerne på 62 stasjoner rundt om i Norge bli møtt av medarbeidere i Bane NOR som ønsker velkommen til det nye året og deler ut kaffe og boller.

På Oslo S kl. 08.30 vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen avduke det nye statsforetaket og foreta den offisielle overdragelsen av jernbaneinfrastrukturen.

I en pressemelding på www.banenor.no står det:

I et mer moderne, effektivt og miljøvennlig transportsystem må jernbanen bære en langt større del av transporten i Norge. Det krever en kraftig utbygging av den nasjonale infrastrukturen for jernbane, kombinert med en god og effektiv drift av jernbanenettet.

Nytt infrastrukturforetak

Som et ledd i dette arbeidet er ansvaret for jernbaneinfrastruktur og jernbaneeiendommer, inkludert ROM Eiendom, samlet i et nytt infrastrukturforetak som skal være i full operativ drift fra 1. januar 2017.

Bakgrunn


Jernbaneinfrastrukturforetaket SF (nå Bane NOR SF) ble stiftet februar 2016 og eies av Samferdselsdepartementet. Foretakets formål er å sørge for tilgjengelig, effektiv og sikker jernbaneinfrastruktur og brukervennlige tjenester inkludert knutepunkts- og terminalutvikling. Foretaket vil ha ansvaret for forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet. Videre ansvaret for trafikkstyring, kunde- og trafikkinformasjon og forvaltning av eiendom. Alle jernbaneeiendommer, inkl. ROM Eiendom, legges til foretaket. Foretaket vil få ca. 4000 ansatte og ha hovedkontor i Oslo.

I 2016 er det bevilget i overkant av 18 milliarder kroner til drift, vedlikehold og investeringer, hvorav 9.5 milliarder kroner til prosjektinvesteringer.

 

 

Denne saken ble første gang publisert 02/01 2017, og sist oppdatert 06/04 2017