Vil åpne fem måneder tidligere

Det er nå full trøkk på E134 Mjøndalen-Langebru fram mot åpningen.

Full rulle og arbeidsintensive dager for f.h. Eugen Myhr i Statens vegvesen. Bak ser vi maskinfører Arve Gunnleiksrud og Marius Vårdal Alvheim.
Full rulle og arbeidsintensive dager for f.h. Eugen Myhr i Statens vegvesen. Bak ser vi maskinfører Arve Gunnleiksrud og Marius Vårdal Alvheim.
Publisert

Den 7,5 kilometer lange, høytrafikkerte strekningen gjennom Eikerbygdene skal få midtrekkverk, forbikjøringsfelt og vegbelysning.

Derfor jobbes det nå intenst over hele linja. Det asfalteres på flere delstrekninger og graves og legges kilometervis med rør og kabler.

Marthinsen og Duvholt AS fra Sandefjord er entreprenør på E134 Mjøndalen-Langebru-kontrakten.

Vegarbeid langs hele strekningen på 7,5 km
Vegarbeid langs hele strekningen på 7,5 km Foto: Kjell Wold / Vegvesen

Strandpromenaden langs Drammenselva på nordsiden av E134 gjennom Mjøndalen er gjenåpnet for solhungrige og friskluftgispende eikværinger.

-Lokale entreprenører og Statens vegvesen sin byggherreorganisasjon holder hjulene i gang med de koronarestriksjoner vi er pålagt å følge. Det fungerer veldig bra selv med noe mindre bemanning enn vanlig, forteller SHA-rådgiver Eugen Myhr i Statens vegvesen.

Trekkerør og kabler legges klare.
Trekkerør og kabler legges klare. Foto: Kjell Wold / Vegvesen

Korona-tiltak på riggen

Det er innført nye rutiner for bla møtevirksomhet og daglig rengjøring/desinfisering av kontorriggen og boligriggen i tillegg til restriksjoner for hvem som kan komme inn på riggen.

Skanska ruller ut lag på lag med asfalt.
Skanska ruller ut lag på lag med asfalt. Foto: Kjell Wold / Vegvesen

–Mange møter avholdes nå på Skype eller Teams, mens på de få møtene vi avholder i plenum, som byggemøter, deltar kun fire personer – to fra byggherren og to fra entreprenøren.

Intens jobbing langs E134 gjennom Eikerbygdene.
Intens jobbing langs E134 gjennom Eikerbygdene. Foto: Kjell Wold / Vegvesen

Daglige avklaringer foregår mye på telefon og eRoom. Når det er behov for befaring og avklaring ute i anlegget, gjøres det med minimum av deltakere - hvor det holdes god avstand, forteller byggherrens SHA-rådgiver. Han berømmer både egne medarbeidere og entreprenøren med sine lokale underentreprenører for god jobb og bra oppfølging av helsemyndighetenes råd og føringer om smittevern på arbeidsplassen.

Foto: Kjell Wold / Vegvesen