Fra 10,6 til 5,6 millioner

Seks entreprenører leverte tilbud på gjenstående arbeider på strekningen E6 Frya-Sjoa

Sist oppdatert

Da tilbudsfristen gikk ut fredag 20. april, hadde seks entreprenører levert tilbud på gjenstående arbeider på strekningen E6 Frya-Sjoa.

Det er snakk om gjenstående småjobber, som beskrevet nedenfor.

Summene er det oppsiktsvekkende stor variasjon på:

Åge Haverstad AS: 10.672.144 kr

Frya Grustak AS: 10.272.800 kr

Stian Brenden Maskinservice AS: 7.195.408 kr

AHSCO Entreprenør AS: 6.162.292 kr

Arbeidsfelleskkapet Stakston Bygg og vaktservice og Rimkus AS: 6.153.000 kr

AF Decom AS: 5.658.556 kr

Gjenstående arbeider

Oppdraget består i bygging av en 1000 meter lang skogsbilveg sør for Sjoa som erstatning for tidligere Perkolo bru.

Massetaket i Dalum på Sjoa, som ble brukt som deponi under bygginga av E6, skal planeres.

Sør for Sjoa skal det bygges to busslommer på fylkesveg 312.

I tillegg til arbeidene på Sjoa, skal bygningsmasse på 13 eiendommer som er innløst og fraflyttet, rives på strekningen Ringebu-Otta.

Eiendommene omfatter Fryatun kro og noen private boliger.

Etter rivning skal avfall leveres til godkjent mottak og områdene hvor bygningene har stått, settes i stand.

Vi er godt fornøyd med antall tilbydere som har vist interesse for oppdraget, sier prosjektleder Rune Smidesang i Statens vegvesen.

Arbeidene skal være ferdig i oktober 2018.

Abonner på AnleggsMagasinet