Gjermundshaug vant rammeavtale

Gjermundshaug Anlegg AS vant konkurranse om rv. 3-arbeider.

Hovedoppdraget vil være på rv. 3 i Alvdal kommune, med start av utbedringsarbeider på strekningen Rendalen grense – Skurlaget i Alvdal.
Hovedoppdraget vil være på rv. 3 i Alvdal kommune, med start av utbedringsarbeider på strekningen Rendalen grense – Skurlaget i Alvdal. Foto: Gjermundshaug Gruppen / Facebook
Publisert Oppdatert

Østerdalen/Hedmark: Med et tilbud på 52.422.954 millioner kroner ekskl. mva. var Gjermundshaug Anlegg AS laveste tilbyder og vant konkurransen om en rammeavtale som i hovedsak innbefatter arbeid på rv. 3.

Avtalen gir imidlertid også åpning for arbeid langs rv. 2, rv. 25 og E16.

Hovedoppdraget vil være på rv. 3 i Alvdal kommune, med start av utbedringsarbeider på strekningen Rendalen grense – Skurlaget i Alvdal.

Eksempel på oppdrag som vil dekkes av rammeavtalen er: Utbedring av eksisterende vei, breddeutvidelse, kant- og vegforsterkning, sikring av sideterreng, grøfting, reparasjon, ombygging og legging av nye stikkrenner.