KHV ute av dansen for Vegvesenet

Vegvesenet påviste underbetaling av ansatte hos entreprenør KHV, og det får konsekvenser. Det er første gang Vegvesenet bruker muligheten.

− Statens vegvesen kommer til å føre en streng linje i saker der vi kan påvise brudd på regelverk og kontrakter innenfor vårt område, sier Bettina Sandvin. Arkivfoto: Geir Hasle
− Statens vegvesen kommer til å føre en streng linje i saker der vi kan påvise brudd på regelverk og kontrakter innenfor vårt område, sier Bettina Sandvin. Arkivfoto: Geir Hasle
Publisert

Statens vegvesen godkjenner ikke firmaet KHV AS i Kopervik som underleverandør inntil brudd på lønns- og arbeidsvilkår er brakt i orden. Dette gjelder for alle kontakter i Statens vegvesen på landsbasis.

Setter foten ned

Avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet sier at underbetaling av ansatte og vesentlige brudd på regler for helse, miljø og sikkerhet, er årsak til reaksjonen.

− Hvis vi ikke setter foten ned for brudd på tariffavtaler og bestemmelser i kontraktene, får vi en nedadgående spiral i bransjen, sier Sandvin.

− Firmaer som kan vinne mange anbud ved å underbetale ansatte, vil trekke hele bransjen med seg nedover, mener hun.

Tydelig og følbart

Hensynet til rettferdig konkurranse tilsier at konsekvensene skal være tydelige og følbare.

Entreprenører som har kontrakter med Statens vegvesen benytter KHV som underleverandør på trafikkdirigering og arbeidsvarsling. Vedtaket kan få konsekvenser for oppdrag knyttet til de nylig tildelte asfaltkontraktene i hele landet, og det er første gang Vegvesenet går til et slikt skritt.

Uanmeldte kontroller

Krimseksjonen i Statens vegvesen har sammen med Statens vegvesen Region vest gjennomført uanmeldte kontroller på tre av Vegvesenets anlegg i november i fjor. Krimseksjonens kontroller viste at KHV kuttet kostnader ved manglende overtidsbetaling, manglende dekning av reisetid, reiseutgifter og diett. I disse tre kontrollene ble det alene avdekket ubetalt overtid på 330.000 kroner.

Streng linje nå

Vegvesenets vedtak har ingen bestemt tidsramme, men gjelder inntil det kan dokumenteres at ansatte har fått etterbetalt og andre kritikkforhold er rettet opp.

− Statens vegvesen kommer til å føre en streng linje i saker der vi kan påvise brudd på regelverk og kontrakter innenfor vårt område, sier Bettina Sandvin.

I 2016 etablerte Statens vegvesen en sentral krimseksjon som bistår prosjektene med å avdekke lov- og regelbrudd.