E18 Grimstadporten ferdig før tiden

Tunnelen åpner som planlagt til påske, men den blir ikke stengt etter påske som først varslet.

Bare fylling av masse bak rekkverk, gress og litt reasfaltering gjestår etter åpningen. Ill: svv
Bare fylling av masse bak rekkverk, gress og litt reasfaltering gjestår etter åpningen. Ill: svv
Publisert

Arbeidene i E18 Grimstadtunnelen har gått fortere enn planlagt slik at tunnelen åpner for trafikk fredag 23. mars klokka 06.00. I utgangspunktet var planen at tunnelen skulle stenge igjen i to uker etter påske for de siste arbeidene, men det blir ikke nødvendig.

Denne jobben har gått så bra at vi blir ferdig med alt før påske, men snøværet har gjort sitt til at vi er litt forsinket med fylling av masser bak betongrekkverk, legge grasdekke og noe reasfaltering.

Disse arbeidene blir utført til våren og medfører noe dager med nattestengning av tunnelen, sier byggeleder Steffen Køhler.

Fakta: Grimstadporten rehab:

7000 meter nye kabler

1000 meter nye trekkrør for kabler

800 meter rørgrøfter

13 nye trekktunneler

1200 kvadratmeter asfalt

400 meter nytt betongrekkverk

Ny og bedre belysning ved tunnelåpningene

Nye havarilommer utenfor på hver side av tunnelen.

Consto Anlegg

Det var Consto Anlegg som fikk rehabiliteringsjobben den 3. november i 2017 for en kontraktssum på 16.9 millioner kroner.

Det som er gjort er montering av sikkerhetsutstyr i og utenfor tunnelen. Dette innbefatter ledelys, fire nye nødstasjoner inne i tunnelen og to utenfor, nye nødstyringspanel ved hver tunnelmunning, fjernstyrte bommer med rødblink, to kamera og nye skilt.

- Samtidig har det vært oppgradering av nødnett, mobilnett og radioanlegg, sier Køhler. Han legger til at arbeidene har vært krevende på grunn av frost og snø. Frost i bakken førte til mye pigging i forbindelse med graving av rørgrøfter, og vanskelige værforhold gjorde betongstøping og asfaltering vanskelig.

Nytt sedimentbasseng og vannforsyning

I tillegg er det ny vannforsyning til brannvann i tunnelen, det er nytt sedimenteringsbasseng med oljeavskiller som er koblet til det eksisterende anlegget i tunnelen. Det tekniske bygget på sørsiden er utvidet, og inne i tunnelen er det satt opp et mindre teknisk bygg. I sammenheng med dette ble det også utført noe bergsikring i tunnelen.

Abonner på AnleggsMagasinet

Grimstadporten har 15.000 kjøretøy i døgnet. Ill: google maps
Grimstadporten har 15.000 kjøretøy i døgnet. Ill: google maps