Grønn maskin i Vesterålen

Seks leverandører ga tilbud, Reno-Vest valgte Sennebogen igjen.

Maskinen, en Sennebogen 821E, ble levert ca. en måned før vårt besøk og hadde fått ca. 110 timer på telleren. Foto: Njål Hagen
Maskinen, en Sennebogen 821E, ble levert ca. en måned før vårt besøk og hadde fått ca. 110 timer på telleren. Foto: Njål Hagen
Sist oppdatert
Et stort antall lastebiler frakter ukentlig avfall ut fra anlegget for videre gjenvinning.  Foto: Njål Hagen
Et stort antall lastebiler frakter ukentlig avfall ut fra anlegget for videre gjenvinning. Foto: Njål Hagen

Reno-Vekst IKS tar i mot avfall fra både næringsliv og private husholdninger. Virksomheten drives fra et regionmottak i Ramnflauget i Sortland kommune, lokale gjenvinningsstasjoner i eierkommunene og avfallsdeponi på Bremnes i Sortland kommune.

Ny grønn maskin

Til avfallshåndteringen bruker det interkommunale selskapet en nylig anskaffet Sennebogen 821E.

Vi besøker regionmottaket i Ramnflauget sammen med distriktssjef Jørgen Gulstad og produktsjef Knut Grepperud, begge fra Volvo Maskin AS. Ved ankomst blir vi møtt av Espen Lydersen, driftssjef ved anlegget.

Ved ankomst blir vi møtt av Espen Lydersen, driftssjef ved anlegget.

- Anlegget ble bygd i 1997. Hit kommer avfall fra seks Vesterålen-kommuner, som til sammen har ca. 33.000 innbyggere og ca. 14.000 husstander, sier Lydersen.

40 maskiner og lastebiler

Det er Ragnar Røsnes som er fører på den nye maskinen. Røsnes kjørte den gamle Sennebogen-maskinen et halvt års tid før den nye ble levert.

– Jeg er veldig god fornøyd med den nye maskinen, sier Røsnes, da vi avbryter han i lastingen av plast i containere som skal fraktes bort for gjenvinning.

I dag er de totalt 57 ansatte, hvor de fleste har vært ansatt i mange år, og maskin- og lastebilparken teller ca. 40 enheter. Det er også eget verksted ved anlegget, hvor det utføres reparasjoner og service på lastebiler og maskiner.

Reno-Vest IKS har totalt 15 lastebiler, deriblant denne slam-bilen.
Reno-Vest IKS har totalt 15 lastebiler, deriblant denne slam-bilen.

Tre uker

Reno-Vest IKS fikk nylig overlevert den nye Sennebogen 821E-maskinen. Volvo-representantene er på besøk for å høre hvordan den nye maskinene fungerer etter vel tre uker i drift. Nå er ikke Lydersen og de andre på anlegget ukjent med de grønne maskinene fra Sennebogen. Den nye maskinen erstattet en 2005-modell av samme merke, men det var ikke gitt at det skulle bli nok en Sennebogen-maskin her ved regionsmottaket. Som vanlig når offentlige selskaper og etater skal gå til innkjøp av maskiner, ble også anskaffelsen av ny materialhåndteringsmaskin til Reno-Vest IKS utlyst på Doffin.

En smilende maskinfører, Ragnar Røsnes, har såvidt rukket å kjøre inn maskinen da dette bildet ble tatt. Foto: Njål Hagen
En smilende maskinfører, Ragnar Røsnes, har såvidt rukket å kjøre inn maskinen da dette bildet ble tatt. Foto: Njål Hagen
Reno-Vest IKS var tidlig ute med å ta i bruk optisk sortering av avfall. Anlegget var i full drift fra 1998. Foto: Njål Hagen
Reno-Vest IKS var tidlig ute med å ta i bruk optisk sortering av avfall. Anlegget var i full drift fra 1998. Foto: Njål Hagen

– Det var fem-seks leverandører som ga tilbud. Etter mange vurderinger valgte vi Sennebogen-maskinen, sier Lydersen. Maskinen ble levert ca. en måned før vårt besøk og hadde fått ca. 110 timer på telleren.

Rekkevidde 11 meter

Sennebogen-maskinen har betegnelsen 821E og veier 24 tonn. Rekkevidden er 11 meter pluss Demarec DRG 22-grabben (600 liter). Maskinen har hev-/senkbar førerhytte med 589 cm takhøyde (ca. 570 cm øyenhøyde). Av sikkerhetsdetaljer kan nevnes at frontruta har sikkerhetsglass (standard), det er asbestfiltrering av førerhytta, sklisikring der man skal bevege seg utvendig på maskinen, den leveres standard med kamera både bak og på høyre side, og ellers standard utrustning for metall-/gjenvinningsbransjen. Vider er den utstyrt med hydraulisk drevet magnetgenerator på 9kW, spesialtilpasset belysning med blant annet LED lysbjelke på taket og hydraulisk S70 hk-feste.

Fra venstre Jørgen Gulstad, distriktssjef hos Volvo Maskin, Espen Lydersen, driftssjef Reno-Vest IKS og Knut Grepperud, produktsjef Volvo Maskin. Foto: Njål Hagen
Fra venstre Jørgen Gulstad, distriktssjef hos Volvo Maskin, Espen Lydersen, driftssjef Reno-Vest IKS og Knut Grepperud, produktsjef Volvo Maskin. Foto: Njål Hagen

Denne saken ble første gang publisert 10/09 2015, og sist oppdatert 06/04 2017