Kjøper 50% av Ekspert Maskinutleie

Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS, et datterselskap under BetonmastHæhre, har inngått en intensjonsavtale med Ekspert Maskinutleie AS

Nå enda større på maskinutleiemarkedet: Fra venstre: Rolv Sæter, Roger Kjenås, Frank Ole Sørensen, Kjell Sæter, Lars Hæhre og Arvid Vegge fra hhv. Hæhre & Isachsen Maskinutleie og Ekspert Maskinutleie
Nå enda større på maskinutleiemarkedet: Fra venstre: Rolv Sæter, Roger Kjenås, Frank Ole Sørensen, Kjell Sæter, Lars Hæhre og Arvid Vegge fra hhv. Hæhre & Isachsen Maskinutleie og Ekspert Maskinutleie
Publisert

Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS, et datterselskap under BetonmastHæhre, har inngått en intensjonsavtale med Ekspert Maskinutleie AS om kjøp av 50 prosent av aksjene i selskapet.

Dette er et strategisk grep fra begge selskaper for å utvikle seg og skape vekst.

Utfyller hverandre

De to selskapene er store på hver sin type anleggsmaskiner, og vil i så måte utfylle hverandre.

Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS er et av Norges største maskinutleieselskap med ekspertise på tyngre anleggsmaskiner.

Ekspert Maskinutleie AS er et meget solid og profesjonelt maskinutleieselskap med ekspertise på mindre anleggsmaskiner og små maskiner samt utstyr til bygg- og anleggsbransjen.

Vil ha økte markedsandeler

En viktig del av oppkjøpet er et ønske om økte markedsandeler på maskinutleiemarkedet.

- For våre kunder innebærer oppkjøpet at vi får en større maskinpark og bredere geografisk tilstedeværelse. Dette gjør oss bedre rustet til å møte kundenes behov for maskiner og utstyr. Vi vil i enda større grad kunne tilby den kapasitet og kompetanse som våre kunder etterspør, uttaler Lars Hæhre, styreformann i Hæhre & Isachsen Maskinutleie.

Stort konsern

I tillegg til det eksterne utleiemarkedet, vil selskapene nå kunne tilby et bredere spekter av maskiner til en enda større del av BetonmastHæhrekonsernet.

- Vi i Ekspert Maskinutleie AS ser på BetonmastHæhre som et meget spennende konsern, sier daglig leder i Ekspert Maskinutleie, Kjell Sæter.

Ekspert vil bli hovedleverandør av små maskiner og utstyr til alle deler av konsernet, og med dette vil muligheten for ytterligere vekst rundt om i Norge bli et av hovedmålene ifølge Sæter.

Må ha flere folk

Alle ansatte i Ekspert Maskinutleie AS fortsetter som før, og bemanningen vil øke gjennom rekruttering. Selskapet skal videreføres under dagens profil.

Det tas forbehold om at oppkjøpet godkjennes i styrene til de respektive selskapene. Oppkjøpet er planlagt å være gjeldende fra 01.01.2018.