Opsjonsparsellene: Bare å sette i gang!

"vi har nå gitt entreprenør Hæhre grønt lys for bygging"

Hæhre Entreprenør kan belage seg på å beholde maskinparken noe lenger i området etter gladmeldingen i går. Illustrasjonsfoto: Fredrik Saugstad
Hæhre Entreprenør kan belage seg på å beholde maskinparken noe lenger i området etter gladmeldingen i går. Illustrasjonsfoto: Fredrik Saugstad
Publisert

De to nordligste parsellene i prosjektet E6 Helgeland nord er såkalte opsjonsparseller, som betyr at de kan bli tatt ut av pakken dersom pengene ikke strekker.

Ettersom prosjektet har vist seg dyrere å realisere enn forutsatt i utgangspunktet, har det lenge vært usikkert hvorvidt de siste to parsellene ville bli bygget.

Men nå har Samferdselsdepartementet gitt melding om at det bare er å sette i gang.

Korkstad - Bolna-strekningen er ca. 10,5 kilometer lang. Ny veg vil i hovedsak følge dagens trasé, men skal rettes opp der det er nødvendig. illustrasjon: vegvesen.no
Korkstad - Bolna-strekningen er ca. 10,5 kilometer lang. Ny veg vil i hovedsak følge dagens trasé, men skal rettes opp der det er nødvendig. illustrasjon: vegvesen.no

- Dette var en svært gledelig beskjed å få, og vi har nå gitt entreprenør Hæhre grønt lys for bygging, sier prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen.

Om E6 Helgeland

Utbyggingsprosjektet E6 Helgeland strekker seg fra Nord-Trøndelag grense til Saltfjellet i Rana kommune, en strekning på ca. 260 kilometer. Statens vegvesen skal sammen med entreprenørene bygge og utbedre i alt 143 kilometer europaveg, fordelt på tre delprosjekter. I delprosjektet E6 Helgeland nord gikk spaden i jorda i september 2015. Delprosjektet skal være ferdig høsten 2019.

Poenget med kontraktsformen vi har valgt i prosjektet E6 Helgeland har vært å kunne bygge langt og sammenhengende, og på den måten sikre en kostnadseffektiv utbygging. Nå får vi gjort nettopp det forklarer han i en pressemelding.

Effektiv og sammenhengende utbygging

Krokstrand - Sentrum-strekningen er ca. 2,5 kilometer lang, og går i dag rett forbi en campingplass og over en smal bru. Ny veg skal legges utenom Krokstrand. Ill: vegvesen.no
Krokstrand - Sentrum-strekningen er ca. 2,5 kilometer lang, og går i dag rett forbi en campingplass og over en smal bru. Ny veg skal legges utenom Krokstrand. Ill: vegvesen.no

Parsellene Krokstrand sentrum og Krokstrand-Bolna strekker seg over til sammen 13 kilometer.Ifølge Nyland er det mye penger å spare på å realisere dem nå.

Hæhre er allerede på plass

- De ville trolig kostet det dobbelte på et senere tidspunkt. Stordriftsfordelene i et prosjekt som dette er åpenbare: Hæhre har allerede både folk og maskiner på Helgeland. Derfor er det definitivt best å bygge alt med en gang, sier Nyland.

Bård Nyland er prosjektleder for utbyggingsprosjektet E6 Helgeland. Foto: Marius S. Staulen.
Bård Nyland er prosjektleder for utbyggingsprosjektet E6 Helgeland. Foto: Marius S. Staulen.

Reviderer bompengeopplegget

Samferdselsdepartementet skriver i et brev til Vegdirektoratet at de tar sikte på å legge frem en ny sak for Stortinget om et revidert bompengeopplegg så snart som mulig.

Hæhre har historie tilbake til 1974 og teller nå over 1200 ansatte. Illustrasjonsfoto: Fredrik Saugstad
Hæhre har historie tilbake til 1974 og teller nå over 1200 ansatte. Illustrasjonsfoto: Fredrik Saugstad