Betonmasthæhre anlegg og nasta:

Ville gi skoletrøtte en ny sjanse

BetonmastHæhre Anlegg AS med Albert Kr. Hæhre i spissen har alltid hatt fokus på de som av forskjellige årsaker faller ut av «systemet».

Fra venstre: 
 
Vegard Gultvedt, Øystein Myrhaug, Roar Aaserud (alle tre maskineselgere i Nasta) og elevene; Kåre Andre Ledesnia, Tonje Marie Løkke, Marcus Andre Strøm, Kenneth Østdahl Eriksen og Martin Flata Hagen. Ti høyre ser vi Jon Børre Kristoffersen (Instruktør) og Kikkan aka. Kristian Thoresen, begge fra BetonmastHæhre,
Fra venstre: Vegard Gultvedt, Øystein Myrhaug, Roar Aaserud (alle tre maskineselgere i Nasta) og elevene; Kåre Andre Ledesnia, Tonje Marie Løkke, Marcus Andre Strøm, Kenneth Østdahl Eriksen og Martin Flata Hagen. Ti høyre ser vi Jon Børre Kristoffersen (Instruktør) og Kikkan aka. Kristian Thoresen, begge fra BetonmastHæhre, Foto: Nasta
Sist oppdatert

Dette gjorde at Albert Kr. Hæhre og Terje Bråten (tidligere ordfører i Modum Kommune) fant ut at de hadde lyst til å gi skoletrøtte elever en ny sjanse.

Utfallet ble ”Skoleprosjektet”. Pilotprosjektet ble startet i august 2016, og det året fikk de mulighet til å hjelpe hele 18 elever med forskjellig bakgrunn.

Disse hadde av ulike årsaker falt ut av den ordinære skolegangen, og trengte virkelig noen som ”trodde” på dem. Mange av elevene har lese- og skrivevansker, men gjennom dette opplegget har de tydelig funnet motivasjon til å jobbe og lære.

- Målet med prosjektet er å gi ungdom som ikke passer inn i det tradisjonelle skolesystemet jobb. Det er også viktig at vi alle tar et samfunnsansvar og bidrar til rekruttering til bransjen. Det trengs helt klart mer arbeidskraft i fremtiden, så opplæring av disse ungdommene er gull verdt. – Sier Lars Hæhre.

Med på den innovative satsingen er dessuten Buskerud Fylkeskommune, Rosthaug VGS, NAV Modum og Ung Invest Buskerud samt flere aktører fra den private næringen i Buskerud fylke. Dette er tydelig starten på et spennende samarbeid mellom det offentlige og private.

- Vi i Nasta er så heldige å få levere de fleste av anleggsmaskinene til prosjektet, forklarer Jannike Hansen, markedsansvarlig i Nasta.

Her jobber Roar Aaserud, Vegard Gultvedt og Øystein Myrhaug tett på gutta i bakken og BetonmastHæhre for å gi best mulig oppfølging av maskinene, sier hun videre.

Pilotprosjektet ble startet i august 2016, og det året fikk de mulighet til å hjelpe hele 18 elever med forskjellig bakgrunn
Pilotprosjektet ble startet i august 2016, og det året fikk de mulighet til å hjelpe hele 18 elever med forskjellig bakgrunn Foto: Nasta

Anleggslederen "Kikkan"

Prosjektet består av to hovedgrupper, en tømrer og en maskin gruppe. Per i dag er det 7 elever på hver gruppe.

Det er ”Kikkan” Kristian Thoresen som styrer den daglige driften til anleggsgjengen i bakken. Kikkan har et langt anleggsliv bak seg, og har jobbet i Hæhre siden 2004. På prosjektet har han ansvar for fem ungdommer som skal lære å kjøre anleggsmaskiner.

Sikkerhet og vedlikehold

Følgende maskiner har Nasta levert til prosjektet:

ZW75-5

ZW310-5

ZX85US-5

ZX135US-5

Bell B20E

En ting som er meget viktig for oss er sikkerhet samt det å ta vare på maskinen. Derfor brukes det god tid på opplæring i forkant av prosjektet. Her går elevene gjennom sikkerhetskurs, HMS opplæring samt grundig gjennomgang av maskinvedlikehold.

- Det er særdeles viktig at elevene får forståelse for hva som venter dem når de kommer ut i arbeidslivet», avslutter Kikkan.

Til nå har totalt 31 av 36 elever fullført prosjektet. 22 har fått lærekontrakt, 17 av disse jobber for BetonmastHæhre

Nasta kan i så måte konkludere med at dette er en god solskinnshistorie som de kan være stolte av å få ta del i.