Utfordring i anlegg: Klimakutt i kontraktene

Vil gjøre at entreprenører og de som leverer anleggsmaskiner må strekke seg.

Kontraktene vil etterhvert ha utslippsfrie løsninger som tildelingskriterier. Illustrasjonsfoto: Fredrik Saugstad
Kontraktene vil etterhvert ha utslippsfrie løsninger som tildelingskriterier. Illustrasjonsfoto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert

Vegvesenet har startet på en handlingsplan til utslippsfrie anleggsplasser, man har gått bort i fra utrykket fossilfritt.

Det skal legges frem i neste NTP. Det som er klart nå er at vi skal redusere 40 prosent innen 2030.

Krav til klimakutt i kontrakter, omtalt som KRAKK-prosjektet, skal gi oss svar på hvordan vi skal stille krav i kontraktene og hvordan vi skal videreutvikle prosesskoden, krav til utførelse og hvordan videreutvikle kompetansen og håndbøkene for få til dette.

- Kravene vil gjøre at entreprenører og de som leverer anleggsmaskiner må strekke seg, men samtidig må det være overkommelige krav. Det må være mulig å levere, forsikrer Betina Sandvin, leder prosjekt og kontrakt i Statens vegvesen.

Betina Sandvin, leder prosjekt og kontrakt i Statens vegvesen. Foto: Fredrik Saugstad
Betina Sandvin, leder prosjekt og kontrakt i Statens vegvesen. Foto: Fredrik Saugstad

Materialene er verstingen

Det har vært veldig stort fokus på maskiner og fossilt drivstoff, men veldig mye kommer fra materialer.

- Vårt anslag er at to tredeler av karbonutslippet kommer fra materialene som brukes på anleggene.

Da må vi ha mer kunnskap om fotavtrykket til alle materialene, noe dere vil merke som et økende krav til EPD (dokumentasjon på fotavtrykk fra de forskjellige materialene). I første runde for å lære oss og få nok informasjon, men i neste runde vil det settes strengere krav til fotavtrykkene.

Vanskelig balansegang

Det er veldig vanskelig å sette miljøkrav som tilbedelseskriterium, det er vanskelig å si hvor mye merverdi vi får av dette. Det må jobbes videre med. I anskaffelsesregelverket står det at dette skal vi vektlegges høyt, men ikke nødvendigvis 30 prosent.

Abonner på AnleggsMagasinet her: