Overvåker Mannen på tiende året

Du har kanskje ikke tenkt over hvor NVE får sine data fra hver gang de ber folk under Mannen og Veslemannen evakuere? Cautus Geo har overvåket det rasutsatte fjellpartiet siden 2009.

GNSS–mast på Mannen etterses.
GNSS–mast på Mannen etterses. Foto: Cautus Geo
Publisert Oppdatert

Sensommeren 2009 klatret Atle Gerhardsen i Cautus Geo for første gang opp på Mannen og monterte utstyr for å overvåke det ustabile fjellpartiet. Den gang utviklet Cautus Geo et laserbasert system som måler avstanden til en reflektor med millimeters nøyaktighet året gjennom.

Bruker satellitter

I 2010 etablerte Cautus Geo et GNSS nettverk som bruker satellittdata for å gi eksakte posisjoner i 3D. Totalt har Cautus Geo etablert åtte GNSS-master i fjellpartiet. Det gir målinger med millimeters presisjonsnivå.

– Systemet er robust og driftssikkert. Det har gitt presise data i snart ti år, sier Lars Krangnes i Cautus Geo.

GNSS-systemet er fortsatt i drift og av de viktigste målesystemene på Mannen som gir gode data gjennom hele året.

Veslemannen siden 2014

I 2014 begynte Veslemannen, som har vært «mest i skuddet» i år, å bevege seg.

– Også der har vi levert mye utstyr for å overvåke fjellet, sier Lars Krangnes i Cautus Geo.

Det er mye overvåkningsinstrumenter i det rasutsatte fjellpartiet i Romsdalen. Data sendes løpende til Cautus Web, en webportal utviklet av Cautus Geo. Den analyserer data i sanntid og har alarmfunksjon.

– Ved bevegelser i fjellpartiet utløses sms og e-post til ansvarlige i NVE, sier Krangnes.

Data som sendes Cautus Web, er alt fra bevegelser i fjellpartiet til temperatur og nedbør.

– Cautus Web viser hva som skjer og gir et forvarsel på av hva som kommer til å skje. Data mates inn med ulike intervaller og kan tilpasses etter faregrad. I portalen er det etablert ulike varslingskriterier som automatisk sender varsler ved ulike hendelser i fjellpartiet.

Tøffe forhold

– Området er krevende med tanke på etablering av utstyr som skal fungere året rundt og de tøffe klimatiske forholdene det skal virke i. Det er bratt og mye løse steiner i fjellpartiet. Det stiller store krav til god planlegging og sikkerhet.

– Klima er en annen utfordring. Vi bruker alternativ strøm og har begrenset mulighet for vedlikehold i store deler av året. Det stiller store krav til valg av teknisk løsning.

Gitt mye kunnskap

– Det vi har gjort på Mannen har lært oss mye om design av robuste systemer og hvordan vi kan etablere driftssikre målesystemer. Det gir oss kunnskap vi har tatt med oss i andre prosjekter. Det er lite tvil om at erfaring fra Mannen brukes når vi planlegger og gjennomfører andre prosjekt som for eksempler byggeplasser eller miljøovervåking av kulturminner.

– Mannen har utviklet seg til et viktig testområde for ulik måleteknologi og av systemer vi utvikler. Vi snakker om et fjellparti med en unik kombinasjon av et aktivt fjellskred, vekslende klimatiske forhold og mye gode referansedata.