Trøndelag fylkeskommunes første vegkontrakt

HR Entreprenør skal oppgradere fv.31 fra Røros til riksgrensen.

Seksjonsleder Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune (foran t.v.) og daglig leder Per Martin Rønningen i HR Entrprenør AS signerer kontrakten om fornying av fv. 31 fra Røros til riksgrensen. Bak fra venstre: Byggeleder Heidi Kolstad Eggen i Trøndelag fylkeskommune, prosjektleder Astrid Nygårdshaug i HR Entreprenør AS og teamleder Bjørn Erik Andersson i Trøndelag fylkeskommune.
Seksjonsleder Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune (foran t.v.) og daglig leder Per Martin Rønningen i HR Entrprenør AS signerer kontrakten om fornying av fv. 31 fra Røros til riksgrensen. Bak fra venstre: Byggeleder Heidi Kolstad Eggen i Trøndelag fylkeskommune, prosjektleder Astrid Nygårdshaug i HR Entreprenør AS og teamleder Bjørn Erik Andersson i Trøndelag fylkeskommune. Foto: Trøndelag fylkeskommune
Publisert Oppdatert

Trøndelag fylkeskommune har inngått sin første vegkontrakt, opplyser de som sine nettsider.

Sammen med HR Entreprenør AS har de inngått kontrakt om oppgradering av fv. 31 mellom Røros og riksgrensen til Sverige.

Verdien på kontrakten er i underkant av 15 millioner kroner.

Historisk

- Dette er en historisk kontrakt. 1. januar 2020 overtok Trøndelag fylkeskommune alt ansvar og oppgaver for fylkesvegene fra Statens vegvesen. Denne investeringskontrakten er den første den nyetablerte vegavdelinga inngår, sier seksjonsleder Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.

Fra våren til høsten

Kontrakten inneholder utretting av noen svinger, kantforsterking, vegetasjonsrydding og utskifting av stikkrenner. Arbeidet starter opp til våren, og vil pågå til høsten 2020. Kontrakten er en såkalt fornyingskontrakt, som innebærer en blanding av flere ulike tiltak.

Alt ansvar

Fylkeskommunen har overtatt alt ansvar for fylkesvegene.
1. januar 2020 overtok Trøndelag fylkeskommune alt ansvar og oppgaver for fylkesvegene fra Statens vegvesen.
Det innebærer at Trøndelag fylkeskommune selv skal stå for det daglige operative ansvaret med planlegging, bygging, drift og vedlikehold, som Statens vegvesen tidligere har utført på vegne av fylkeskommunen

- I en fornyingskontrakt utnytter vi verdien i eksisterende veg og fokuserer på enkelte tiltakspunkt over en lengre strekning, som resultatmessig gir større kjøreglede og økt trafikksikkerhet. Ved å utbedre sikt, kanter og kurver, samt drenering vil vegen få en oppgradering uten at vi nødvendigvis bygger nytt, sier Brønstad.