Arbeidene for dobbeltsporet i gang i Moss

Hovedentreprenør for underbygningsarbeidene er MossIA, et arbeidsfellesskap mellom Acciona Construccíon og Implenia Norge AS.

Bane NORs prosjektorganisasjon i Moss og hovedentreprenør MossIA er nå i gang med hovedarbeidene for nytt dobbeltspor gjennom Moss.
Bane NORs prosjektorganisasjon i Moss og hovedentreprenør MossIA er nå i gang med hovedarbeidene for nytt dobbeltspor gjennom Moss. Foto: Glenn Lund /Bane Nor
Publisert Oppdatert

- Dette er en gledens dag for Moss. Endelig er vi i gang, strålte ordfører Hanne Tollerud (A), for dagen omdøpt til «Dynamitt-Hanne».

Dobbeltspor gjennom Moss:

Bane NOR skal bygge ti kilometer med dobbeltspor gjennom Moss, fra Sandbukta i Moss i nord til Såstad i Rygge i syd.
Jobben inkluderer blant annet to jernbanetunneler på henholdsvis 2,7 km og 2,3 km samt ny stasjon i Moss.
Hovedentreprenør for underbygningsarbeidene er MossIA, et arbeidsfellesskap mellom Acciona Construccíon og Implenia Norge AS.

I nærmere 30 år har vi jobbet med jernbaneutbygging gjennom Moss, legger Tollerud til.

Krevende

Jarle Rasmussen, prosjektsjef for Bane NOR, er godt fornøyd med at man nå er i gang med hovedarbeidene.

- Vi har brukt tiden frem til nå med klargjøring av arealer og omlegging av spor slik at togtrafikken kan gå uhindret av anleggsarbeidene frem til nytt dobbeltspor kan tas i bruk om fem år.

Det er krevende å bygge jernbane gjennom en by og et godt forhold til naboene er viktig. Vi skal gjøre det vi kan for at ulempene skal bli minst mulig, understreket han.

Historisk oppgave

- Vi i MossIA - som er et arbeidsfellesskap mellom Implenia Norge AS og Acciona Constructión SA - skal gjøre vårt ytterste for å levere prosjektet på en trygg og sikker måte til BaneNOR og befolkningen i Moss og Rygge, betrygget prosjektleder Carsten Rosskamp, som var stolt over den historiske oppgaven.

En jernbanevind

Skal Norge løse sine klimautfordringer, må trafikken flyttes fra bil og over på mer effektive og klimanøytrale transportløsninger, fortalte Nils Aage Jegstad (H) fra transport- og kommunikasjonskomiteen til forsamlingen.

Jernbanen tilbyr effektiv og energigjerrig kollektivtransport av mange mennesker, spesielt i raskt voksende byområder. Derfor er en storstilt satsing på jernbane og andre miljøvennlige kollektivløsninger avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet.

- Det blåser en jernbanevind over landet. Det henger tett sammen med klimadebatten, kommenterte han.

Ønsket er å få flere til å reise med jernbanen, redusere biltrafikk og få mer gods fra vei til bane.