Østfold Høytrykk spyler vekk betongdekke fra 40-tallet:

Høyt trykk på Akershusstranda

En Aquajet med 223 liter vann i minuttet og 850 bar, er i ferd med å fjerne deler av kaianlegget i Oslo.

Jonas Kristiansen viser fjernkontrollen som styrer Aquajetten, i tillegg har han fjernkontroll til aggregatet i spylecontaineren.
Jonas Kristiansen viser fjernkontrollen som styrer Aquajetten, i tillegg har han fjernkontroll til aggregatet i spylecontaineren.
Sist oppdatert
Anleggsområdet til Nor entreprenør og Østfold Høytrykk, ligger trivelig til på Akershusstranda under Akershus Festning.
Anleggsområdet til Nor entreprenør og Østfold Høytrykk, ligger trivelig til på Akershusstranda under Akershus Festning.
Operatør Ulrich Moe viser oss verktøyet, en Aqua Cutter HVD. Den har til nå spylt løs 63 kubikkmeter betong.
Operatør Ulrich Moe viser oss verktøyet, en Aqua Cutter HVD. Den har til nå spylt løs 63 kubikkmeter betong.
Stålet kommer frem etter over 70 år. Noe forvitring kan sees, men alt i alt har det holdt seg svært godt til å være lagt på begynnelsen av 40-tallet.
Stålet kommer frem etter over 70 år. Noe forvitring kan sees, men alt i alt har det holdt seg svært godt til å være lagt på begynnelsen av 40-tallet.

Kaianlegget langs Akershusstranda får seg en rehabilitering. Betongdekket som ble lagt på begynnelsen av 40-tallet begynner å bære preg av tidens tann og salter har fått tære på jernet.

Aqua cutter

Inne i et telt finner vi formann Jonas Kristiansen og operatør Ulrich Moe fra Østfold Høytrykk. De bruker en Aqua Cutter HVD fra svenske Aquajet som, ved hjelp av en spylecontainer, får tilført 223 liter vann minuttet og et trykk på mellom 810 og 850 bar.

Produsenten kaller maskiner som dette for Hydrodemolition Robots og navnet sier jo en god del, den bruker vann til å skjære løs betong.

Kraftig verktøy

En Aquajet blir å regne som en styringsenhet eller et endestykke i denne sammenhengen. Den gjør jobben med å styre vannet dit det trengs. Det høye trykket som blir generert i containeren, noen meter unna teltet, hadde selvsagt vært umulig å håndtere for hånd.

- Det er et kraftig verktøy og det blir både støy og litt sprut, derfor gjøres arbeidet på vinteren, inne i et telt, uten alle turistene fra cruisebåtene, forklarer Jonas.

Et telt per dag

Men også kulda bør holdes unna selve arbeidet, teltet er derfor oppvarmet under tiden arbeidet pågår. I tillegg beskytter det båtene som ligger langs anleggsområdet, flere av dem er verneverdige. Teltet flyttes nedover ettersom arbeidet skrider frem.

Ulrich anslår at de klarer å renske et areal tilsvarende teltet på en vanlig dag. Begge to lovpriser den svenske vesle maskinen som for øvrig er drevet av en tresylindret Kubota-motor.

- Den har snart 1000 timer på telleren og med få feil, kun småting, en helt genial maskin, forklarer Ulrich.

Arbeidet gjøres for Nor Entreprenør og Oslo Havn, bakgrunnen er både rehabilitering og styrking av kaidekket, men også en estetisk forbedring av området. Da vi besøkte kaia hadde Ulrich og Aqua-jetten vasket i fem uker og blottlagt en strekning på 52 meter, målet er 77 meter. Dybden ligger på mellom 15 og 20 centimeter avhengig av betongkvaliteten, som har vært veldig varierende. I alt har de fjernet 63 kubikkmeter betong i skrivende stund

Selve vannspruten fra Aqua Cutteren blir til en viss grad dempet av gummilepper, likevel er det en fordel at arbeidet foregår i teltet.
Selve vannspruten fra Aqua Cutteren blir til en viss grad dempet av gummilepper, likevel er det en fordel at arbeidet foregår i teltet.

Denne saken ble første gang publisert 20/03 2013, og sist oppdatert 07/04 2017