Hadde det laveste tilbudet:

Huser skal bygge ny fv. 169

Huser Entreprenør hadde det laveste tilbudet - Prosjektet starter i september.

Fra jobben Huser Entreprenør har på rv.41, Nes i Hedmark.
Fra jobben Huser Entreprenør har på rv.41, Nes i Hedmark. Foto: Huser Entreprenør/facebook
Sist oppdatert

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Huser Entreprenør AS om bygging av ny fylkesvei 169 Hølandsveien mellom Fjellsrud og Stensrud i Fet kommune, skriver vegvesenet i en pressemelding.

Byggingen vil starte i september måned. Ny fylkesveg 169 vil åpne for trafikk i august 2020. Kontrakten mellom Huser Entreprenør AS og Statens vegvesen ble inngått mandag 13. august.

I alt syv tilbud kom inn på jobben med priser fra 79,7 millioner kroner til 116,7 millioner kroner.

Her er de syv tilbudene:

  • Anlegg Øst entreprenør AS med en tilbudspris på 82.524.462,- pluss moms.
  • Askim entreprenør AS med en tilbudspris på 104.329.616,- pluss moms.
  • Huser entreprenør AS med en tilbudspris på 79.773.539,66 pluss moms.
  • Isachsen anlegg AS med en tilbudspris på 100.326.749,60 pluss moms.
  • Leif Grimsrud AS med en tilbudspris på 116.695.222,20 pluss moms.
  • NCC Norge AS med en tilbudspris på 107.501.704,90 pluss moms.
  • Peab Anlegg AS med en tilbudspris på 86.854.414,54 pluss moms.
Lars Myhrer (t.v) fra Huser Entreprenør AS og Nils Audun Karbø fra Statens vegvesen undertegnet mandag 13. august kontrakt om bygging av ny fv. 169 mellom Fjellsrud og Stensrud.
Lars Myhrer (t.v) fra Huser Entreprenør AS og Nils Audun Karbø fra Statens vegvesen undertegnet mandag 13. august kontrakt om bygging av ny fv. 169 mellom Fjellsrud og Stensrud. Foto: vegvesenet

Kostnadsramme og bevilgninger

Statens vegvesen skal bygge ny fylkesvei 169 på vegne av Akershus fylkeskommune. I Akershus fylkeskommune sitt handlingsprogram for perioden 2018-2021 har prosjektet fått en kostnadsramme på 274,4 millioner kroner i 2018-verdi. Denne kostnadsrammen inkluderer både vegentreprisen, støytiltak, moms, grunnerverv, prosjektering, byggeledelse og andre byggherrekostnader pluss en usikkerhet på ti prosent.

Ny fylkesvei og gang- og sykkelvei

Huser Entreprenør AS skal på oppdrag for Statens vegvesen gjøre følgende arbeider:

Bygge ny fylkesvei 169 på den ca. 1.850 meter lange strekningen mellom Fjellsrud og Stensrud. Ny fylkesvei skal bygges som en tofeltsvei med en bredde på 7,5 meter.

Bygge ca. 3.000 meter med ny gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelveien får en bredde på 3,5 meter.

Bygge om lokale veier.

Bygge rundkjøring i kryss mellom rv. 22 og fv. 169.

Bygge rundkjøring i kryss mellom den gamle og nye veien på Stensrud.

Bygge to plasstøpte underganger.

Bygge nytt veilysanlegg.

Legge om kabler og ledninger, herunder viktige kabler til Sverige.

Legge om bekker og anlegge stikkrenner.

Sanere og rive bygninger.

Legge nye trekkerør for kabler.

Huser Entreprenør AS skal være ferdig med å bygge tiltakene innen utgangen av august 2020.

Statens vegvesen vil inngå egen kontrakt om lokal støyskjerming for 29 boliger og 26 uteplasser.

Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet

Eksisterende fylkesvei 169 Hølandsveien har lav standard og mange avkjørsler mellom Fjellsrud og Stensrud. Ny fylkesvei skal derfor bygges i ny trase sør for dagens vei. Med ny fylkesvei 169 og ny gang- og sykkelvei vil trafikksikkerheten og fremkommeligheten bli bedre for alle trafikantgrupper.

Denne saken ble første gang publisert 14/08 2018, og sist oppdatert 15/08 2018