Gjennomslag i begge ender

Hadde vi lagt steinen utover Aspmyra stadion, hadde den blitt til en søyle på om lag 130 meter.

FYR HER! Screenshot fra videoen som viser gjennoslagssalva ved Hunstadmoen.
FYR HER! Screenshot fra videoen som viser gjennoslagssalva ved Hunstadmoen.
Sist oppdatert

I forrige uke var det gjennomslag i det første løpet i Bodøtunnelen; onsdag kom det dagslys fra Hunstadmoen også i det andre løpet.

Høy steinsøyle

Den første tunnelsalva ble sprengt 8. mai 2015. Siden da er det tatt ut drøyt 500 000 m3 fast fjell, i hovedsak fra Bodøelvsiden.

- Hvis vi hadde lagt steinen utover gressmatta til Aspmyra stadion, hadde den blitt til en søyle på om lag 130 meter, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.

Dette er om lag dobbelt så høyt som Scandic Havet.

FAKTA OM RV. 80 BYPAKKE BODØ

Hensikt: Bypakke Bodø skal videreutvikle Bodø som en attraktiv by å bo og drive virksomhet i, ved å fremme en effektiv, miljøvennlig og trygg transport.

Finansiering: Stat, Bompenger, Kommune, Fylke

Pakke: Bypakke Bodø

Totalkostnad 3,27 mrd. kr 2017-kroner. Gjelder hele Bypakke Bodø.

Nasjonal transportplan: Omtalt i NTP 2014-2023

Oppstart: 2015

Fase: Byggefase

Fortsatt pågår det massetransport ut av tunnelen. Det meste av steinen kjøres til Langstranda, der den brukes til bygging av nytt næringsområde.

Gjennomslaget i det første løpet. Ansatte fra Veidekke Entreprenør og Bypakke Bodø/Statens vegvesen kommer inn fra Hunstadmoen for å se. Foto: Statens vegvesen
Gjennomslaget i det første løpet. Ansatte fra Veidekke Entreprenør og Bypakke Bodø/Statens vegvesen kommer inn fra Hunstadmoen for å se. Foto: Statens vegvesen

Mye arbeid gjenstår

Før den 2,8 km lange toløpstunnelen kan åpne for trafikk skal den også ha veg, kabel- og ledningsanlegg, vann- og frostsikring, ventilasjon, lys og sikkerhetsutstyr, asfalt, skilt og vegmerking.

- Det vil fortsatt bli perioder med sprengninger, som til grøfter inne i tunnelen og vegbygging utenfor – spesielt på Hunstadmoen. Dette blir i mindre omfang enn tidligere, og SMS-varslingen opphører nå som selve tunnelen er ferdig sprengt.

Det første (vestgående) tunnelløpet er planlagt åpnet 1. halvår 2019.

I vest kommer tunnelen ut på Rønvikjordene foran Bodin leir.
I vest kommer tunnelen ut på Rønvikjordene foran Bodin leir.
Hunstadmoen sett mot sentrum. Tunnelen får to løp, med to kjørefelt i hver retning.
Hunstadmoen sett mot sentrum. Tunnelen får to løp, med to kjørefelt i hver retning.