Enige om nye Ulriken tunnel

Bane NOR og JV Skanska Strabag er i mål med sluttoppgjøret i kontrakten på nye Ulriken tunnel i Bergen.

Armeringsarbeid i nye Ulriken tunnel.
Armeringsarbeid i nye Ulriken tunnel. Foto: Bane NOR
Publisert

Kontrakten omfattet grunn-, betong- og bergarbeider, herunder tunnelboring. Bane NOR og JV Skanska Strabag har samarbeidet tett for å nå milepælene gjennom den fem år lange kontraktsperioden.

Alle saker løst

– Det har vært vanskelige saker underveis, men både Bane NOR og JV Skanska Strabag har vært opptatt av å involvere ledelsen når det har vært nødvendig, sier fungerende utbyggingsdirektør i Bane NOR, Stine Undrum.

– Alle saker er nå løst, og vi er veldig glade for å kunne avslutte samarbeidet med Skanska Strabag på en positiv måte, understreker hun.

Partene løser dermed sine mellomværender i minnelighet og unngår rettsak.

– Resultat- og løsningsorientert samarbeid gjør at vi nå overleverer anlegget uten tvister, og alt ligger til rette for å fortsette og utvikle den gode relasjonen som er skapt gjennom denne prosessen, sier konserndirektør Anlegg i Skanska, Steinar Myhre.

Ny metode i Norge

Nye Ulriken tunnel er den første jernbanetunnelen i Norge som har brukt tunnelboremaskin (TBM) som drivemetode.

– Jeg vil berømme JV Skanska Strabag for at de tilbød en konkurransedyktig drivemetode med bruk av TBM. Løsningen var teknisk optimal på grunn av nærheten til eksisterende tunnelløp, og har bidratt til å øke kompetansen knyttet til TBM i Norge, sier Stine Undrum i Bane NOR

Godt resultat

Kontrakten, som ble inngått i mai 2014, omfattet tunnelboring og -sprengning av den nye tunnelen, med tilhørende konstruksjoner som tunnelportaler og en jernbanebro.

– Organisasjonene på begge sider har utvist stort engasjement og arbeidsinnsats for å ferdigstille byggeprosjektet til avtalt tid. Dette til tross for at det stedvis var krevende geologi som ga noen utfordringer i prosjektet, sier Steinar Myhre i Skanska Anlegg.

Bane NOR er også godt fornøyd med gjennomføringen av jobben:

– JV Skanska Strabag har hele veien jobbet systematisk med sikkerhet, og arbeidet er levert med god kvalitet, sier Stine Undrum.