Ikke fornøyd med stikkprøvene i Statens vegvesen

Vegtilsynet har ført tilsyn med arbeidsvarsling i Statens vegvesen, Region øst. Ved stikkprøvekontroller på i alt sju arbeidsområder, fant Vegtilsynet flere alvorlige feil.

Kvaliteten på arbeidsvarslingen, det vil si hvordan man leder og regulerer trafikken trygt og effektivt forbi arbeidsstedene, vil ha direkte betydning for trafikksikkerheten både for trafikantene og for de som arbeider på anleggene.
Kvaliteten på arbeidsvarslingen, det vil si hvordan man leder og regulerer trafikken trygt og effektivt forbi arbeidsstedene, vil ha direkte betydning for trafikksikkerheten både for trafikantene og for de som arbeider på anleggene. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

Mens vegvesenet sør tidligere har fått skjenn for manglende oppfølging av  entreprenørenes driftsoppgaver, er det arbeidsvarslingen i region øst det nå dreier seg om.

Det melder vegtilsynet i en pressemelding.

Statens vegvesen, Region øst besluttet allerede i 2012 å gjennomføre flere tiltak for å bedre arbeidsvarslingen i regionen.

Nå har vegtilsynet undersøkt om de ulike tiltakene er gjennomført, fulgt opp og evaluert. I tillegg er det undersøkt hvordan byggherren sikrer at registrerte feil og mangler ved arbeidsvarslingen blir rettet.

Selv om de fleste av tiltakene Region øst besluttet i 2012 er gjennomført, viser Vegtilsynets stikkprøver for et utvalg prosjekter i regionen at det fortsatt er for mange alvorlige feil ved arbeidsvarslingen, heter det i meldingen.

På bakgrunn av dette mener Vegtilsynet at Statens vegvesen, Region øst ikke har god nok kvalitet på arbeidsvarslingen, og at regionen må gjennomføre nye tiltak for å nå målsetningen om «bedre arbeidsvarsling i Region øst».

Vegtilsynet har gitt én tilrådning i saken.

 

Denne saken ble første gang publisert 27/10 2016, og sist oppdatert 06/04 2017