Implenia signerte stor-kontrakt

Oppgraderingen av E39 er verdt nesten halvannen milliard.

Oppdraget gjelder bygging av nordre delen av motorveg-prosjektet, mellom Bergen og Os. Entreprisen omfatter veg og tunnelanlegg mellom Rådal, Nordås og Flyplassvegen i Bergen kommune.
Oppdraget gjelder bygging av nordre delen av motorveg-prosjektet, mellom Bergen og Os. Entreprisen omfatter veg og tunnelanlegg mellom Rådal, Nordås og Flyplassvegen i Bergen kommune.
Sist oppdatert

Allerede i september starter arbeidene med å oppgradere E39 mellom Svegatjørn og Rådal for Implenia. Mandag signerte de kontrakten på nær 1463 millioner kroner med Statens vegvesen.

Kontrakten er blant de største som er inngått i region vest og det var fire norske samt en spansk entreprenør som ga tilbud på oppdraget.

Implenia hadde lavest pris.

- Dette er et krevende oppdrag, forteller regionvegsjef Helge Eidsnes.

Veg- og tunnel

Prosjektet er en av to hovedkontrakter for å oppgradere E39 mellom Os og Bergen.

Entreprisen omfatter Råtunnelen og Søråstunnelen. Den totale lengden på tunnelene som bygges av Implenia vil være 7 km inkludert et trafikksystem som forbinder to tunneler.

Entreprisen omfatter også veianlegg i dagsonene i Rådal, Nordås, Sørås og ved Skeievatn. Dagsone Rådal inneholder planskilt kryss med svinger fra Råtunnelen og Lyshorntunnelen. Dagsonene ved Nordås, Sørås og Skeievatn omfatter påkoblinger til eksisterende veier. I tillegg vil det bli bygget gang- og sykkelveier, tre broer, fem portaler og tekniske bygg.

Kapasitetsproblemer i dag

E39 er den viktigste hovedveien på Vestlandet og bakgrunnen for prosjektet er at det eksisterende veinettet ikke tilfredsstiller kravene og forventningene til et hovedveinett.

Veiene har store kapasitets- og avviklingsproblemer, i tillegg til at trafikken skaper støy og er en barriere gjennom lokale tettsteder.

Hensikten med prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal er å etablere et trygt og effektivt transportsystem som skal håndtere fremtidig forventet trafikkmengde for gods og persontrafikk mellom Os og Bergen, heter det i en pressemelding fra Implenia.

Ferdigstillelse av arbeidet er planlagt til februar 2021. Alle hovedarbeider skal fullføres innen 2018, og tunnelene vil bli åpnet i juni 2020.

Hovedkontrakten for søndre delen av E39 Svegatjørn–Rådal vil etter planen skje i august, med byggestart i oktober.

Regionvegsjef Helge Eidsnes (t.v.) og adm.dir. Petter A. Vistnes i Implenia Norge AS signerer vegkontrakt for E39 Svegatjørn–Rådal til 1,4 mrd. kr.
Regionvegsjef Helge Eidsnes (t.v.) og adm.dir. Petter A. Vistnes i Implenia Norge AS signerer vegkontrakt for E39 Svegatjørn–Rådal til 1,4 mrd. kr. Foto: Geir Brekke

Denne saken ble første gang publisert 30/06 2015, og sist oppdatert 06/04 2017