Asfalt for en kvart milliard

Innlandet fylkeskommune skal frem til oktober asfaltere vel 180 kilometer fylkesveg.

Stein Tronsmoen var mandag 25. mai på befaring langs fv. 228 i Ringsaker. På denne strekningen gjennomføres forsterkningsarbeider. Etter forsterkningsarbeidene er ferdig, skal strekningen mellom Tandestua og Kvernstua asfalteres.
Stein Tronsmoen var mandag 25. mai på befaring langs fv. 228 i Ringsaker. På denne strekningen gjennomføres forsterkningsarbeider. Etter forsterkningsarbeidene er ferdig, skal strekningen mellom Tandestua og Kvernstua asfalteres. Foto: Einar Søberg
Publisert

Innlandet har inngått kontrakter med ulike entreprenører som skal gjennomføre asfalteringen. Asfaltjobbene har en verdi på rundt 250 millioner kroner.

I år skal totalt 135 kilometer fylkesveg rundt om i Innlandet reasfalteres.I tillegg vil deler av en ekstra bevilgning på 100 millioner kroner i 2020 bli bruk til forsterkning og asfaltering på ytterligere 45 kilometer fylkesveg.

Hvert år blir dekketilstanden på fylkesveger registrert.

– Denne tilstandsregistreringen gir en god oversikt over dekketilstanden på vegnettet vårt. Registreringene inngår i grunnlaget for våre prioriteringer av hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene, forteller Aud M. Riseng, samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune.

Reduserer ikke etterslepet

– Selv om dette ikke reduserer etterslepet på fylkesveg så mye som vi ønsker, er dette en god start nå i 2020. Vi er, slik situasjonen er nå på fylkesvegene i fylket, tilfreds med å kunne bruke ekstra midler på vedlikehold av fylkesvegene. Det er gjennomført en grundig vurdering av fylkesvegene i hele fylket, og det er disse vurderingene som ligger til grunn for prioriteringene som er gjort. Vi vil selvfølgelig følge dette nøye videre, sier Stein Tronsmoen, utvalgsleder for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Forsterkning og asfaltering på følgende strekninger:

Fv. 202 mellom Kjerret og Brødbøldammen i Kongsvinger.
Fv. 216 mellom Næroset og Arneberg i Ringsaker.
Fv. 228 mellom Tandestua og Kvernstua i Ringsaker.
Fv. 251 mellom Høljerast og Bruflat i Etnedal.
Fv. 1782 mellom Flisaker og Vinjusveen i Ringsaker.
Fv. 1798 mellom Hveberg og Høyvang i Hamar.
Fv. 1868 mellom Bergsland og Langåsen i Kongsvinger.
Fv. 2544 mellom Svingvoll og Skei i Gausdal.
Fv. 2616 mellom Stade og Lalm i Vågå.
Fv. 2660 mellom Dombfoss og Brustuen i Dovre.

– Det er dessverre slik at det ikke blir lagt asfalt på fylkesveger i alle deler av Innlandet. I våre prioriteringer har vi også sett på hva andre aktører gjør av tiltak på vegnettet. Blant annet skal Statens vegvesen gjøre mye på riksveg 3 i Østerdalen i år, noe som vi har tatt hensyn til da vi har gjort våre prioriteringer om asfaltlegging i 2020, forklarer Stein Tronsmoen.

Flere klimatiltak

Innlandet fylkeskommune har som mål å bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Fylkeskommunen har derfor stimulert til flere miljøtiltak i anbudskonkurransen om asfaltjobbene.

Blant kravene som er stilt til klima er:

1.All fresemasse fra traufresing skal gjenbrukes som forsterkning/oppretting før slitelag.
2.Oppfordrer til produksjon av lavtemperatur asfalt (LTA asfalt).
3.Innlandet fylkeskommune utbetaler en bonus på 300.000,- dersom entreprenøren kan dokumentere at minst 40 prosent av den totale mengden asfalt er lavtemperatur asfalt.
4.Krav om minimum Euro 5 motorer.Stein Tronsmoen er tilfreds med kravene Innlandet fylkeskommune har stilt til klima.