Kontantstøtten vil berge mange

Kontantstøtteordningen for virksomheter med stor omsetningssvikt som følge av pandemien er vedtatt og søkeportalen er åpnet. Løsningen er utviklet på tre uker.

Revisorforeningen mener det en god ide å involvere revisor når omsetningsnedgangen i bedriften skal beregnes.
Revisorforeningen mener det en god ide å involvere revisor når omsetningsnedgangen i bedriften skal beregnes. Foto: Geir Hasle
Publisert

Sammen med alle de andre tiltakene som er etablert og under etablering, vil dette være et godt bidrag til å få levedyktige bedrifter gjennom krisen, mener Revisorforeningen.

Enkel, men…

– Selv om løsningen er enkel å bruke, er det en lang rekke forhold som må være forberedt før du søker. Det viktigste er at du har oversikt over de faste uunngåelige kostnadene og omsetningen for måneden du søker tilskudd for, i tillegg til omsetningen for samme måned i 2019, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen i en pressemelding.

– Det kan være en utfordring å gjøre dette riktig, fortsetter han, og anbefaler de som søker å rådføre seg med sin revisor for ikke å trå feil.

Involver revisor

– Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. En slik bekreftelse skal også uansett legges frem senest ved fastsettelsen av årsregnskapet for 2020, sier Hanstad.

– Ettersom revisor uansett må revidere regnskapspostene, inklusive kompensasjonsbeløpet i den ordinære revisjonen, er det en god ide å involvere revisor i beregningen av omsetningsnedgangen og i hvilke kostnader som kvalifiserer til kompensasjon, før søknaden sendes.

– Det kan være en god investering, avslutter Hanstad.