Isachsens femte oppkjøp i 2015:

Isachsen Gruppen ny hovedeier i Nordisk Sprøytebetong

Nå trer Isachsen Gruppen inn som ny majoritetseier i selskapet.

Fra venstre: Peder Udnæs, administrerende direktør NOSB, Per Erik Kristiansen, eier og styreleder NOSB, Anders Høiback, divisjonsdirektør anlegg Isachsen Gruppen, Kent Jensen, konsernsjef Isachsen Gruppen. Foto: Isachsen Gruppen
Fra venstre: Peder Udnæs, administrerende direktør NOSB, Per Erik Kristiansen, eier og styreleder NOSB, Anders Høiback, divisjonsdirektør anlegg Isachsen Gruppen, Kent Jensen, konsernsjef Isachsen Gruppen. Foto: Isachsen Gruppen
Sist oppdatert

Med virkning fra 19. august blir dermed Nordisk Sprøytebetong (NOSB) en del av Isachsen Gruppen og vil inngå i konsernets Anleggsdivisjon, i følge Isachsen Gruppens hjemmeside.

Anders Høiback, direktør for Divisjon Anlegg, ser frem til å få NOSB med på laget.

- På generelt grunnlag vil de tjenester NOSB leverer gjøre oss til en bedre totalleverandør innenfor grunnarbeid knyttet til tomtefelt og boligbygging. I tillegg besitter de verdifull spisskompetanse innenfor bl.a. fjellsikring og arbeid knyttet til tunnelvedlikehold. NOSB er et kompetent miljø med lang erfaring i faget.

Administrativ leder i NOSB, Peder Udnæs, er tilsvarende entusiast til nå å bli en del av Isachsen-systemet.

- Dette blir vinn-vinn for begge parter. For oss ligger det mye positivt i å bli en del av en så stor og profesjonell organisasjon som Isachsen. Økt nettverk betyr flere og nye muligheter også på oppdragssiden. Vi vil komme tettere på de virkelig store anleggsoppdragene og i sum vil dette bidra til større forutsigbarhet hva gjelder vår generelle ordreinngang.

Isachsens femte oppkjøp i år

Inntredenen som majoritetseier i NOSB er Isachsens femte kjøpstransaksjon så langt i år. Fra før har konsernet kjøpt Østgård Anlegg & Transport AS, Knive Energi AS, Drammen Trafikksystemer AS samt også overtatt Gevelts grustak– og entreprenørvirksomhet.

NOSB hadde i 2014 en omsetning på 68 millioner og resultat før skatt på kr. 7,6 millioner. Etter gjennomført transaksjon vil Isachsen Gruppen eie 60 prosent av NOSB, de resterende 40 prosent vil eies av Per Erik Kristiansen.

Inntredenen som majoritetseier i NOSB er Isachsens femte kjøpstransaksjon så langt i år. Foto: Isachsen Gruppen
Inntredenen som majoritetseier i NOSB er Isachsens femte kjøpstransaksjon så langt i år. Foto: Isachsen Gruppen

Denne saken ble første gang publisert 20/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017