Dette kan være svaret på hvordan mange oversvømmelser kan unngås

En oppfinnertrio fra Vegvesenet og Ulefos har det ikke bare i kjeften. De har gjort noe med ideene sine, og spesiallaget et kjeftesluk tilpasset ny firefelts fylkesveg 282 i Drammen.

Spesialsluket er utviklet i et samarbeid mellom Statens vegvesen og Ulefos. (Foto: Kjell Wold)
Spesialsluket er utviklet i et samarbeid mellom Statens vegvesen og Ulefos. (Foto: Kjell Wold)
Sist oppdatert

Under arbeidet med hovedgata gjennom Strømsø sentrum, dukket ideen opp om å utvikle og bygge et spesialsluk til å ta seg av store mengder regnvann.

Det har fått navnet LOD Drammen, og er bygd for å ta imot større mengder vann enn normalt og distribuere overvannet ned i regnbed på utsiden langs vegen.

Godt egnet

På denne måten filtreres vegvannet ned i grunnen, noe som jordmassene på Strømsø egner seg godt til. Denne løsningen er også mer robust enn konvensjonell løsning med lukket rørsystem.

I tillegg er kjeftesluket bygd slik at vannet kan styres inn i et lukket rørsystem, noe som må gjøres vinterstid når is og snø kan tette grøftene.

Kjeftesluket fra Ulefos skal både bidra til å hindre oversvømmelser og fordele og fordrøye overvannet ut i pent beplantede regnbed langs vegen.

Ut på baksiden

− Slukløsningen er ledd i etatens eget forsknings- og utviklingsprosjekt (FOU). Regnbed og kjeftesluk skal bidra til å avlaste eksisterende avløpsnett, forteller Kirstine Laukli.

− Vanlige sluk tar imot regnvann fra vegbanen og leder det rett ned i avløpsnettet. Dette sluket leder noe av vannet ut igjen på baksiden og ut i regnbedet via en spesialbygd kanal, forteller Tore Braaten.

Byggeleder Thomas Holst har tro på at de om lag 30 spesialbygde kjefteslukene langs 700 meter av Bjørnstjerne Bjørnsons gate vil bli en suksess.

Reduserer flomfare

Der forholdene ligger til rette for det, kan dette være svaret på hvordan mange oversvømmelser kan unngås.

Kjefteslukene er også bygd inn i kantsteinen langs vegen på en måte som gjør de både driftssikre og trafikksikre.

Forskere ved Norges Vassdrag- og Energidirektorat mener at bruken av regnbed kan redusere flomfaren med opptil 50 prosent. Her har kjeftesluket en viktig funksjon.

Vanndåp i Drammen

Kjeftesluket tilpasset Bjørnstjerne Bjørnsons gate har et hengslet vannbrett på baksiden som justeres etter underlagets vinkel. Vannbrettet leder ønsket vannmengde ned i regnbedet.

Sluket består av overdel, underdel og to spesialkonstruerte lokk. Justering av gjennomstrømming blir gjort ved å fjerne lokket helt eller delvis i underkant.

− Siden dette er helt nytt og ikke prøvd ut før her i Drammen, kan det godt hende det trenger visse justeringer og tilpasninger etter hvert. Det skal bli interessant og spennende å se hvordan det fungerer i praksis, mener oppfinnertrioen.