Må flomsikre 100 meter av Lågen

Det kan bli snakk om å fylle ut så mye som rundt 1000 kubikk med forholdsvis store steinmasser langs elvebunnen og mot elvebredden.

Numedalslågen er relativt stille i uke 14, men det kan bli endre seg fort utover våren. Foto: Kjell Wold/Svv
Numedalslågen er relativt stille i uke 14, men det kan bli endre seg fort utover våren. Foto: Kjell Wold/Svv
Sist oppdatert

Kongsberg bru som er under bygging på E134 Damåsen-Saggrenda må flomsikres før flommen setter inn.

Flomsikringsarbeidene starter etter planen i uke 15.

Noen hundre kubikk med stein skal såkalt plastres, det vil si legges ut langs elvebunnen under brua.

100 meter av elvebredden

Om lag 100 meter av elvebredden inn mot Sellikdalen skal også flomsikres med ekstra plastring.

Det er fordi strømmen i Lågen mellom Sellikdalen og Gomsrud terrasse er kraftigst på vestsiden av elven inn mot Sellikdalen.

Kan bli 1000 kubikk

Det kan bli snakk om å fylle ut så mye som rundt 1000kubikk med forholdsvis store steinmasser langs elvebunnen og mot elvebredden.

Her må det plastres mest, både i elvebunnen og langs elvebredden forklarer Andreas Nilsson Førde, kontrollingeniør i Statens vegvesen. Foto: Kjell Wold/Svv
Her må det plastres mest, både i elvebunnen og langs elvebredden forklarer Andreas Nilsson Førde, kontrollingeniør i Statens vegvesen. Foto: Kjell Wold/Svv

Byggingen av Kongsberg bru startet høsten 2016. Arbeidet med de fire aksene og to landkarene på hver side av den 172 meter lange brua har både pågått fra begge landsidene og på en fylling ut i elva fra Gomsrud-siden. Fyllingen har bestått av to større kanaler til å lede elvevannet forbi bruanlegget samt flere store rør for ytterligere gjennomstrømming av elvevann.

Byggingen av Kongsberg bru startet høsten 2016. Foto: Kjell Wold / Svv
Byggingen av Kongsberg bru startet høsten 2016. Foto: Kjell Wold / Svv

Krevende grunnforhold

Det har vært utfordrende grunnforhold i elva, noe som har gjort byggearbeidet på brua krevende. Flomsikringsarbeidene ved Kongsberg bru vil trolig ta et par ukers tid. I Sellikdalen vurderer en også noe ekstra flomsikring av Sellikbekken.

Abonner på AnleggsMagasinet