Kruse Smith inn på Østlandet

Generasjonsskifte og forsterket satsning på Østlandet er stikkord for året som gikk.

Markedsmessig er Kruse Smith også godt posisjonert innen anlegg over store deler av Sør-Norge, primært innen tunell og broer, og man ser et stort potensiale i en videre vekst i dette markedet.
Markedsmessig er Kruse Smith også godt posisjonert innen anlegg over store deler av Sør-Norge, primært innen tunell og broer, og man ser et stort potensiale i en videre vekst i dette markedet.
Sist oppdatert
Sissel Leire, rendyrker nå rollen som styreleder i Kruse Smith Entreprenør og Kruse Smith Eiendom.
Sissel Leire, rendyrker nå rollen som styreleder i Kruse Smith Entreprenør og Kruse Smith Eiendom.

2014 ga Kruse Smith konsernet et resultat på 102 millioner av en omsetning på 3.9 milliarder. Ordrereserven ved inngangen til 2015 var på 4.7 milliarder. Generasjonsskifte og forsterket satsning på Østlandet er stikkord for året som gikk.

Av ordrereserven utgjør entreprenørdelen av konsernet (bygg og anlegg) hele 4,3 milliarder, i følge en pressemelding.

Til tross for et noe mer krevende marked innen bygg, har landets største familieeide entreprenør og eiendomsutvikler klart å beholde sin ledende posisjon i Rogaland og Agder-fylkene.

Konsernet har forsterket sin markedsposisjon I Telemark, noe en ordrereserve på hele 420 millioner i denne regionen bekrefter, i følge en pressemelding fra selskapet. Entreprenøren har også opparbeidet en solid ordrereserve på Østlandet, blant annet ved nylig oppstart av arbeidet med å bygge nye Rygge Ungdomsskole (OPS – prosjekt).

Markedsmessig skal også Kruse Smith være godt posisjonert innen anlegg over store deler av Sør-Norge, primært innen tunell og broer, og man ser et stort potensiale i en videre vekst i dette markedet. Konsernets anleggsdivisjon vant flere oppdrag i 2014 og hadde en ordrereserve ved utgangen av året på 1.6 milliarder.  

Også i 2014 var Kruse Smith Eiendom en viktig bidragsyter til konsernets resultat. Dette skyldes blant annet gode resultater fra boligsalget i Rogaland.

Boligsalget på Østlandet har hatt en meget positiv utvikling i løpet av fjoråret, men selskapet opplever at markedet i Rogaland og Sørlandet er noe mer krevende.

 

Overfører maskiner og utstyr

Mot slutten av 2014 startet Kruse Smith Entreprenør og Backe-gruppen sonderinger knyttet til å etablere et felles maskinutleieselskap. Dette ble en realitet og ble lansert i april i år.  Kruse Smith overfører alle maskiner og utstyr som vi i dag leier ut til byggeplassene til det nye selskapet (BAS), sammen med våre ansatte som arbeider innen dette området i dag (26 personer). Eiersitsen i det nye selskapet er 50/50.

Bergen-etablering

Kruse Smith Entreprenør har også nylig etablert seg i Bergensregionen. Foreløpig er dette en begrenset satsning, og man vil bruke litt tid på å bli kjent med markedet og aktørene i denne regionen. Kruse Smith Eiendom har sammen med Rema Eiendom kjøpt en utbyggingsklar tomt i Paradis, sentralt i Bergen.

 

Denne saken ble første gang publisert 07/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017