Hålogalandsbrua:

Landemerket utenfor Narvik

Norges nest lengste hengebru tar form og skal bli ferdigstilt innen høsten 2017 på tross av utenlandske konkurser, stormer og en sunket lekter.

Hålogalandsbrua: På Øyjord-siden blir en betongbru del av viadukten for å gå over en kommunal vei. Et eget betongverk, Narvik Betongstasjon, er opprettet på anlegg for å forsyne nordsiden av anlegget.
Hålogalandsbrua: På Øyjord-siden blir en betongbru del av viadukten for å gå over en kommunal vei. Et eget betongverk, Narvik Betongstasjon, er opprettet på anlegg for å forsyne nordsiden av anlegget.
Sist oppdatert

2,9 milliarder kroner

Hålogalandsbrua med tilhørende veier, tunneler og veikryss er kostnadsberegnet til 2,9 milliarder 2014-kroner. Brua består av tre hovedspenn. Viadukten fra Karistrand på 250 meter, hengebruspennet på 1145 meter og viadukten fra Øyjord på 148 meter.

Finansieringen gis med 70 prosent statlige midler og 30 prosent bompenger.

På tross av forsinkelsene startfasen skal prosjektet stå ferdig til planlagt tid, i følge prosjektleder i Statens vegvesen, Einar Karlsen.

Rolf Jørgensen AS er den mest synlige maskinentreprenøren på prosjektet. Som UE til islandske Ístak og NCC har de ansvar for sprenging, veibygging, forskjæring og masseforflytting. Her ser vi en Volvo EC300EL i jobb med nye E6 på Narvik-siden med Ofotfjorden som bakteppe.
Rolf Jørgensen AS er den mest synlige maskinentreprenøren på prosjektet. Som UE til islandske Ístak og NCC har de ansvar for sprenging, veibygging, forskjæring og masseforflytting. Her ser vi en Volvo EC300EL i jobb med nye E6 på Narvik-siden med Ofotfjorden som bakteppe.
Narvik-firmaet Taraldsvik Maskin har nylig kjøpt inn flere nye mobilkraner. Fire mobilkraner var i arbeid på bruprosjektet da vi besøkte det. Den første lekteren «Gråbein» som var i bruk ved brubeina på Narvik-siden måtte gi etter for uværet i januar og sank på stedet. Den blir antakelig liggende til sommeren, før den fjernes.
Narvik-firmaet Taraldsvik Maskin har nylig kjøpt inn flere nye mobilkraner. Fire mobilkraner var i arbeid på bruprosjektet da vi besøkte det. Den første lekteren «Gråbein» som var i bruk ved brubeina på Narvik-siden måtte gi etter for uværet i januar og sank på stedet. Den blir antakelig liggende til sommeren, før den fjernes.

Entreprenørene

NCC-arbeidere i jobb i et av de to spredekammerne på Karistranda. Gjennom rørene skal spennkablene gå ned til forankringshallen 30 meter gjennom i fjellet.
NCC-arbeidere i jobb i et av de to spredekammerne på Karistranda. Gjennom rørene skal spennkablene gå ned til forankringshallen 30 meter gjennom i fjellet.

Hovedentreprenørene er NCC, som står for forskaling og støping av betongen, og islandske Ístak står nå for bygging av vei og tunnelene på begges sider. De to hovedentreprenørene har til sammen over 200 personer i arbeid på prosjektet. Vei- og tunnelarbeidene er nå inne i sin siste fase og det er i skrivende stund omtrent 130 meter igjen av Ornestunnelen ved Karistranda. Islendingene skal være ferdige førstkommende høst med sine veianlegg. Da skal 3,5 kilometer ny E6 stå ferdig på Øyjord-siden og 1,5 kilometer ny E6 stå ferdig på Narvik-siden. Som underentreprenører har de med seg Rolf Jørgensen AS, Sudurverk fra Island, Betongrenovering AS og Hålogaland Grus & Betong AS.

Rolf Jørgensen AS

Hålogalandsbrua blir Norges nest lengste hengebru etter Hardangerbrua. Brutårnene bygges i betong og har A-form. Tårnene er fundamentert på fjell på havbunnen på 31- og 22-meters dybde.
Hålogalandsbrua blir Norges nest lengste hengebru etter Hardangerbrua. Brutårnene bygges i betong og har A-form. Tårnene er fundamentert på fjell på havbunnen på 31- og 22-meters dybde.

Brorparten av veiarbeidene og masseforflyttingen gjøres av den Tennevoll-baserte sprengingsentreprenøren Rolf Jørgensen AS. Firmaet fikk i 2013 en 30-millioners kontrakt som underentreprenør til Ístak, de er også underentreprenør for NCC. På prosjektet har de gjort sprenging, forskjæring, masseforflytting og veibygging.

Rolf Jørgensens maskiner i arbeid på det som skal bli 1,4 kilometer ny E6 inn mot Narvik.
Rolf Jørgensens maskiner i arbeid på det som skal bli 1,4 kilometer ny E6 inn mot Narvik.

Denne saken ble første gang publisert 28/04 2015, og sist oppdatert 06/04 2017