Langdrygt plansurr

Politisk og faglig ønske om raskere samferdselsplanlegging fører til det motsatte.

I perioden 2011 til nå har planprosessene for vei- og baneprosjekter bare blitt enda mer innviklet og tidkrevende.
I perioden 2011 til nå har planprosessene for vei- og baneprosjekter bare blitt enda mer innviklet og tidkrevende. Foto: Geir Hasle
Sist oppdatert

Aftenposten omtaler en rapport fra Vista Analyse/NHO, der det framkommer overraskende kunnskap: Bare siden 2011 er det laget seks nesten identiske rapporter om hvordan store norske samferdselsprosjekter kan gjennomføres mye raskere.

Problemet er at i løpet av disse årene har planprosessene for vei- og baneprosjekter bare blitt enda mer innviklet og tidkrevende.

Noe å tenke på

Rapporten er overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som antagelig har fått noe å tenke på.

I følge Aftenposten, og rapporten, er bare et fåtall av de tidsbesparende forslagene fra ulike rapporter gjennomført. Ett av dem er utført så omstendelig at det krevde nesten ett års brevveksling og møtevirksomhet for Statens vegvesen, departementer og kommuner for å komme noen vei.

Bruker ikke grepene

Årsaken til den uventede utviklingen forklares på denne måten av daglig leder i Vista Analyse, Ingeborg Rasmussen:

– Det er gjort noen få endringer i retten til innsigelser etter plan- og bygningsloven. I tillegg er det gjort justeringer som sier at man kan gå rett fra første runde med kvalitetssikring til reguleringsplan, og hoppe over kommunedelplan.

Dette er grep som sparer inn to år, hvis politikerne tar dem i bruk. De fleste gjør ikke det.

Politisk vilje

Vista/NHO-rapporten viser, ifølge Rasmussen, at planleggingen kan komme ned i seks år, dersom politikerne tar i bruk regelendringene. For å redusere planleggingsperioden ytterligere må det gjøres noe med statens prosjekteringssystem.

– Mye handler om politisk vilje, og en konsekvens må være at både statlig og kommunalt styre får færre muligheter til å påvirke etter at regjeringen har valgt konsept for utbyggingen, sier Rasmussen til Aftenposten.

– Hver gang en kommune vinner frem med en omkamp, motiveres andre kommuner til å komme med nye, godt begrunnede forslag.

Denne saken ble første gang publisert 04/04 2016, og sist oppdatert 06/04 2017