E39-konkurransen ut på nytt

Nye Veier endrer noen av kravene - det gis blant annet mulighet for inntil et halvt år lenger byggetid.

Ved Grauthelleren vest for Kristiansand sentrum starter byggingen av ny trafikksikker firefelts E39 vestover, totalt skal ikke prosjektet bli mer enn tre måneder forsinket ifølge Nye Veier. Illustrasjon: Nye Veier
Ved Grauthelleren vest for Kristiansand sentrum starter byggingen av ny trafikksikker firefelts E39 vestover, totalt skal ikke prosjektet bli mer enn tre måneder forsinket ifølge Nye Veier. Illustrasjon: Nye Veier
Sist oppdatert

Det blir minimale forsinkelser på E39-prosjektets byggestart. Det er klart etter at E39-konkurransen på ny kunngjøres like over årsskiftet, heter det i en pressemelding fra Nye Veier.

Det er gjort noen justeringer i konkurransegrunnlaget etter at konkurransen ble avlyst 20. november grunnet for få tilbydere videre fra prekvalifiseringen.

Justeringene i konkurransegrunnlaget er gjort etter blant annet en bransjeundersøkelse Nye Veier gjennomførte like etter at E39-kontrakten ble avlyst.

- Undersøkelsen gav oss noen relevante tilbakemeldinger, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for E39 Kristiansand – Sandnes.

Øker byggetiden med seks måneder

Nye Veier endrer noen av kravene i forbindelse med kvalifiseringen. Det gis blant annet mulighet for inntil et halvt år lenger byggetid. Det vil si fra 3,5 til 4 års byggetid, men bare 3 måneders forsinkelse i forhold til opprinnelig plan.

Prosjektet er digert med en kostnadsramme på 3,6 milliarder kroner. Illustrasjon: Nye Veier
Prosjektet er digert med en kostnadsramme på 3,6 milliarder kroner. Illustrasjon: Nye Veier

Deles ikke opp

Totalentreprisen er Nye Veiers hittil største, med en ramme på 3,6 mrd. kroner.

- At kontrakten ikke deles opp har sammenheng med konklusjonen etter markedsundersøkelsen. Bransjen har pekt på stram tidsramme for å realisere prosjektet. Nye Veier er opptatt av effektiv framdrift, men vi gir muligheter for økning av byggetid fra 3,5 år til 4 år. Tid er viktig faktor i dette prosjektet, men sikkerhet og kvalitet er blant faktorene vi anser som viktigere. Den reviderte tidsplanen vil føre til en forsinkelse på cirka tre måneder i forhold til opprinnelig plan, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for E39 Kristiansand – Sandnes.