Ny E16 Bjørum-Skaret er lyst ut

Kontrakt til over 2 milliarder kroner for bygging av ny motorvei mellom Sandvika og Hønefoss er nå lyst ut.

Det vil bli prekvalifisering til tre deltagere, som går videre over i tilbudsfasen forteller Rolf Johansen.
Det vil bli prekvalifisering til tre deltagere, som går videre over i tilbudsfasen forteller Rolf Johansen. Foto: Vegvesen
Sist oppdatert

─ Det vil bli prekvalifisering til tre deltagere, som går videre over i tilbudsfasen. Vi planlegger å ha disse på plass innen påske, forteller Rolf Johansen, ansvarlig for konkurransegrunnlaget for utbyggingen av E16 Bjørum – Skaret.

Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av 8,4 km ny firefelts motorvei fra Bjørum i Bærum kommune til Skaret i Hole kommune. Leverandørene kan melde seg på konkurransen frem til 10. mars.

Forventet signering av kontrakten er oktober 2020.

Den totale strekningen er 8,4 kilometer, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 100 km/t.
Den totale strekningen er 8,4 kilometer, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 100 km/t. Foto: Vegvesen

Kontrakten inneholder:

Hovedarbeidene i dagsonen består av brukonstruksjoner og omfattende bergskjæringer. Det skal bygges vegtunneler, elektro- og automasjonsanlegg for toveisregulerte tunneler med påkobling til Vegtrafikksentralens systemer.
Motorveien er på cirka 8,4 km, hvor cirka 4,2 km er dagsone. Dagsonen har to tunneler på cirka 3,4 km og 0,8 km. Prosjektert hastighet er 100/110 km/t.
I arbeidene inngår også oppføringen av ti større bruer, og riving av en eksisterende betongbru. Det skal bygges to planskilte kryss, og påkoblinger til eksisterende vegsystem.
Det stilles strenge krav til ivaretakelse av ytre miljø, kulturminner og friluftsinteresser. Veianlegget grenser til naturreservat og markagrensa. Anlegget ligger langs det vernede Sandvikavassdraget, hvor det må tas særlig hensyn til fiskeressursene.

─ Det blir lagt særlig vekt på kvalifikasjonskravene og forespørsel om deltagelse i konkurransen, som er første del av prosessen, forklarer Johansen.

Denne saken ble første gang publisert 11/02 2020, og sist oppdatert 10/02 2020