Må fjerne filmen

Ettermonterte solskjermingsfilmer er ulovlig og må fjernes for at maskiner som omfattes av Maskinforskriften skal bli godkjent.

Mange har opplevd at maskinene ikke blir godkjente med ettermontert solfilm. Illustrasjonsfoto.
Mange har opplevd at maskinene ikke blir godkjente med ettermontert solfilm. Illustrasjonsfoto. Foto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert

Mange velger å ettermontere solskjermingsfilm på sine masseforflytningsmaskiner enten av estetiske årsaker eller for å holde varmen ute. I ettertid har det dog vist seg å ikke være helt uproblematisk.

- Mange av våre medlemmer har opplevd diskusjoner i forbindelse med sakkyndig kontroll, forteller fagleder i MGF, Njål Hagen til tungt.no.

Eierne har fått beskjed om at filmen må fjernes for at maskinen skal bli godkjent.

Etterkontrolleres

- Påmontert solskjermingsfilm er definert som en 2’er feil/mangel når det går ut over krav til sikt og/eller arbeidsplassikkerheten. Solskjermingsfilmen må da fjernes og etterkontroll er påkrevet. Årsaken til dette er sammensatt, men hensyn til sikkerheten på arbeidsplassen er blant den viktigste, forteller Hagen.

Et eksempel er når en person skal nærme seg maskinen og denne vil oppnå kontakt med maskinføreren. Med solskjermingsfilm på rutene er det umulig for vedkommende på bakken eller føreren av et annen kjøretøy å få øyekontakt med maskinføreren for å se om denne er klar over den andres tilstedeværelse.

Regelverket sier nei

Også regelverket – Arbeidsmiljøloven og Maskinforskriften – er med på å sette begrensinger i bruk av solskjermingsfilm. I «Kontrollveiledningen for kontroll av arbeidsutstyr», utgitt av Maskingrossisternes Forening, er det beskrevet at ruter skal ha de egenskaper og merkinger som er forutsatt av produsent. Bruk av solskjermingsfilm på ruter i førerhytta må vurderes opp mot arbeidsplassikkerhet og krav til sikt i henhold til maskinforskriften.

I «Forskrift om maskiner» (Maskinforskriften), vedlegg I, avsnitt 3.2.1 – Førerplass, står det: «Sikten fra førerplassen skal være slik at føreren kan betjene maskinen og tilhørende redskap uten at det oppstår risiko for føreren eller utsatte personer når maskinen og redskapet brukes slik som forutsatt».

I Arbeidsmiljøloven, «Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav», § 10-5, Alminnelig plikter for arbeidsgiver ved bruk av arbeidsutstyr, står det blant annet at «Arbeidsgiver skal sørge for at det kun brukes arbeidsutstyr som er i samsvar med forskriftskravene til det aktuelle arbeidsutstyret».

Konklusjonen er uansett klar, forteller MGF:

Ettermontert solskjermingsfilm er ikke i samsvar med forskriftskravene og er derfor ikke godkjent for bruk på maskiner som omfattes av Maskinforskriften.

Denne saken ble første gang publisert 06/01 2016, og sist oppdatert 06/04 2017