Altfor få til yrkesfag

NHOs kompetansebarometer der 5500 av NHOs medlemsbedrifter har svart, viser et stort behov for yrkesfag i fremtiden.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund melder at det allerede er for få som satser på yrkesfag og fagskole.
NHO-sjef Kristin Skogen Lund melder at det allerede er for få som satser på yrkesfag og fagskole.
Sist oppdatert

Resultatene fra NHOs kompetansebarometer ble nylig presentert. Barometeret gir en pekepinn på hvilken kompetanse næringslivet trenger fremover. Dette skal være en del av grunnlaget for dimensjonering av utdanningssystemet, og er et viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje.

Bedriftene som har svart i årets kompetansebarometer melder om et stort behov for ansatte med yrkesfag og fagskole.

Bare seks prosent

Yrkesfagutdannede med fullført fagbrev har mange forskjellige karrieremuligheter. Du kan enten velge å gå direkte ut i yrkeslivet, eller du kan gå videre på høyere utdanning. Flere utdanningsinstitusjoner har egne program for studenter med relevant fullført fagbrev. Her vil du få mulighet til å bygge videre på kompetansen du har med deg fra videregående skole.

En annen mulighet er å ta mesterbrev eller fagskoleutdanning. Økte krav til omstillinger og etter- og videreutdanning, gjør at etterspørselen etter fagskoleutdannede vil øke i årene fremover. I dag er det ca. 16.000 fagskolestudenter i Norge. Det utgjør kun seks prosent av Norges totale studentmasse.

NHO mener dette er altfor få i forhold til behovet i arbeidslivet. Fagskole er en kort og yrkesrettet utdanning med stor faglig tyngde som ligger på nivå mellom videregående skole og høyskole.

Legge til rette

Seks av ti bedrifter som har svart i årets kompetansebarometer, sier at det er aktuelt å øke kompetansen til dagens ansatte ved å legge til rette for at de tar svennebrev eller fagbrev.

– Det er viktig at utdanningssystemet tilbyr fleksible tilbud som kan tas i kombinasjon med jobb, sier Kristin Skogen Lund, adm. direktør i NHO.

Denne saken ble første gang publisert 24/10 2017, og sist oppdatert 23/10 2017