Mer å gjøre for NCC på Follobanen

NCC har fått mer oppdrag fra Bane NOR på betong- og tunnelarbeider i Ekebergfjellet, som del av utbyggingen på Follobanen mellom Oslo og Ski. Kontraktsummen er på 45 millioner kroner.

NCC er i avslutningsfasen på Loenga-Ekebergåsen, og ser fram til å komme i gang med mer.
NCC er i avslutningsfasen på Loenga-Ekebergåsen, og ser fram til å komme i gang med mer. Foto: NCC
Sist oppdatert

Dette er den andre kontrakten NCC utfører for Bane NOR på utbyggingen av Follobanen. Siden høsten 2018 har NCC utført betongarbeider på strekningen Loenga-Ekebergåsen.

Stor entreprise

– NCC har de siste årene gjennomført gode prosjekter for Bane NOR, blant annet den pågående byggingen av strekningen Venjar-Eidsvoll. Vi er nå i avslutningsfasen på våre arbeider på Loenga-Ekebergåsen, og nå ser vi fram til å komme i gang med denne jobben, sier divisjonsdirektør Per Jonsson, leder for divisjon Civil Engineering Norge.

Entreprisen for bygging av portaler i rømningstunneler i Ekebergfjellet i Oslo omfatter blant annet oppføring av betongvegger, etablering av betongsluse i tunnelmunning, dryppsikring, samt avretting og asfaltering av rømningsveger. Videre skal det leveres og fylles opp ca 3000 kubikkmeter masse, etableres gjerder, porter, rømningstrapp fra spor samt kum for brannvann i dagsone.

Største i nyere tid

Arbeidene starter opp kort tid etter kontraktsinngåelsen i september 2020. Planlagt ferdigstillelse er februar 2021.

Follobaneprosjektet er innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo og er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid. Bane NOR planlegger trafikk fra nye Ski stasjon gjennom Follobanens lange tunnel i desember 2022.

Denne saken ble første gang publisert 27/09 2020, og sist oppdatert 25/09 2020